31 juli

H. Germanus van Auxerre (ca. 378-448), missionaris en bisschop.

Germanus (ook: Germain) wordt vereerd als hoeder van het christendom in een afbrokkelend Romeins Rijk. Hij kwam uit een rijke familie en werd na zijn studies eerst advocaat. Hij huwde met een adellijke vrouw, Eustachia, en werd keizerlijk gouverneur onder keizer Flavius Honorius in de toenmalige regio Armorica. Van Germanus wordt verteld dat hij een werelds leven leidde maar vrij rigoureus bekeerd werd door H. Amator van Auxerre (feest 1 mei), die hem dwong tot een tonsuur en hem diaken wijdde, waarna Germanus zeer vroom werd.

In 418 werd hij gekozen tot bisschop van Auxerre en raakte bevriend met H. Martinus van Tours (feest 11 november). Hij stichtte een klooster gewijd aan HH. Cosmas en Damianus en bevorderde de verering van H. Albanus van Engeland (St. Alban, feest 22 juni), de eerste Britse christelijke martelaar, over wie hij een hagiografie schreef. Germanus werd in 429 met bisschop Lupus van Troyes naar Engeland gestuurd door paus Celestinus I om het pelagianisme te bestrijden; een dwaalleer gepredikt door de Engelse of Ierse monnik Pelagius, die de erfzonde ontkende en de menselijke wil boven Gods genade stelde.

Onderweg naar Engeland verbleven beide bisschoppen bij de ouders van H. Geneviève (feest 3 januari), die door hen nog werd gezegend en later patroonheilige van Parijs werd. Ook H. Patrick (feest 17 maart), de latere apostel van Ierland, die in Auxerre tot priester was opgeleid, ging met hen mee naar Engeland. Daar bestreed Germanus met zijn medebisschop niet alleen het pelagianisme, maar doopte hij ook de Britse troepen, die hierdoor gesterkt en onder het zingen van het Alleluia, wonnen in hun gevecht tegen de Saksen en de Picten. Dit wordt daarom de Alleluia Victory genoemd. In 447 ging Germanus voor de tweede maal naar Engeland om het pelagianisme definitief te bestrijden, onder andere door een blind meisje te genezen in naam van de H. Drie-Eenheid. Germanus heeft in Engeland en Wales veel gepredikt en seminaries gesticht en zou ook H. Dubricius tot bisschop hebben gewijd (hoewel dat niet waarschijnlijk is).

Bij zijn terugkeer heerste een opstand tegen het keizerrijk. Germanus bemiddelde in deze strijd, overlegde een wapenstilstand met Goar, hoofd van de Alanen, die de Amoricanen wilde neerslaan, en ging naar Ravenna bij keizerin-moeder Galla Placidia om te pleiten voor zijn volk. Daar werd hij ontvangen door H. Petrus Chrysologus (feest 30 juli), die aartsbisschop van Ravenna was, en overleed tijdens de onderhandelingen. Petrus Chrysologus liet hem overbrengen naar Auxerre en verklaarde hem heilig. In Auxerre werd boven zijn graf een kerk gebouwd in opdracht van de later ook heilig verklaarde koningin Chlotilde (feest 3 juni), de vrouw van koning Clovis. Dit werd vervolgens een belangrijk bedevaartsoord. In 1567 werd zijn lichaam door de Hugenoten vernield.

Tegenover het Louvre in Parijs bevindt zich altijd nog de kerk Saint-Germain l’Auxerrois, niet te verwarren met St. Germain van Parijs (feest 28 mei). In Auxerre bestaat nog steeds de abdij die naar St. Germain is genoemd; deze is grotendeels verbouwd tot museum.

Bronnen en meer informatie:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Germanus_van_Auxerre

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/07/31/07-31-0448-germanus.php

https://www.routeyou.com/nl-fr/location/view/47845568/abdij-van-sint-germanus-van-auxerre

https://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Germain-l%27Auxerrois

https://en.wikipedia.org/wiki/Abbey_of_Saint-Germain_d%27Auxerre

http://www.auxerre.culture.gouv.fr/en/index.htm

 

Engelstalig:

https://en.wikipedia.org/wiki/Germanus_of_Auxerre

https://en.wikipedia.org/wiki/Abbey_of_Saint-Germain_d%27Auxerre

https://www.britannica.com/biography/Saint-Germanus-of-Auxerre

http://catholicsaints.info/golden-legend-life-of-saint-germain/

http://catholicsaints.info/saint-germanus-of-auxerre/

http://www.catholicherald.co.uk/news/2013/07/25/the-saint-who-helped-keep-christianity-alive-as-the-roman-empire-crumbled/

https://issuu.com/orthodoxlogos/docs/st_germanus_of_auxerre

 

Achtergronden:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pelagianisme

Hoofdstuk over Pelagius uit het boek General History of the Christian Relegion and Church

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pelagius_(monnik)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Celestinus_I

http://www.englishlanguageandhistory.com/blog/academic-changing-informal-to-formal-style/?id=alleluia-victory

https://nl.wikipedia.org/wiki/Goar_(Alaans_leider)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Galla_Placidia

https://nl.wikipedia.org/wiki/Clothilde_(480-545)

https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Alban

https://nl.wikipedia.org/wiki/Albanus_van_Engeland