30 juli

H. Petrus Chrysologus2H. Petrus Chrysologus (ca. 380-450), aartsbisschop en kerkleraar.

Petrus stond bekend om zijn zorg voor zieken, armen, kritiek op ongebreidelde welvaart van de rijken, wijze raadgevingen en was tevens een uitzonderlijk welbespraakt prediker. Daaraan dankt hij zijn eretitel Chrysologus, wat letterlijk Gulden Woord betekent.

Hoewel hij liever kluizenaar had willen zijn, werd hij diaken en tegen zijn zin benoemd tot opvolger van aartsbisschop Johannes van Ravenna. Petrus leefde in een tijd dat de Romeinse keizers naar Ravenna verhuisden. Hij nam zijn taak zeer serieus: hij bestreed misbruiken, bekritiseerde onfatsoenlijk gedrag en studeerde en schreef ’s nachts zijn preken, waarvan bijna tweehonderd bewaard zijn gebleven, tegen ketterijen en dwaalleren, met name het arianisme en monophysitisme. Tevens was hij vertrouweling van paus Leo de Grote en keizerin Galla Placidia.

Germanus van Auxerre (feest 31 juli), bisschop van Auxerre en een groot diplomaat en vredestichter, overleed in Ravenna en werd door Petrus Chrysologus verheven tot heilige en naar Frankrijk terug gestuurd. Petrus werd vanwege zijn vele duidelijke en praktische preken, zijn trouw aan de orthodoxie en verdediging van het pauselijk gezag in 1729 uitgeroepen tot kerkleraar. Hij kan worden aangeroepen bij koorts en hondsdolheid.

Bronnen en meer informatie:

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/p/petrus-chrysologus

https://www.lucepedia.nl/dossieritem/petrus-chrysologus/petrus-chrysologus-ca-380-ca-451

https://nl.wikipedia.org/wiki/Petrus_Chrysologus

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/07/30/07-30-0450-petrus.php

http://www.hetkatholiekegeloof.nl/sub/de-heilige-petrus-chrysologus/

 

Engelstalig:

https://www.franciscanmedia.org/saint-peter-chrysologus/ (met audio)

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Chrysologus

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=464

http://www.bigccatholics.com/2016/07/july-30th-optional-memorial-of-st-peter.html

http://catholicsaints.info/saint-peter-chrysologus/

http://www.catholicireland.net/saintoftheday/st-peter-chrysologus-d-450-bishop/

http://www.catholicnewsagency.com/saint.php?n=546

http://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/saints/saints-stories-for-all-ages/saint-peter-chrysologus

Audio-uitzending: over Peter Golden Words

 

Achtergronden:

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/a/arianisme

https://nl.wikipedia.org/wiki/Monofysitisme

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Leo_I

https://nl.wikipedia.org/wiki/Galla_Placidia

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/07/31/07-31-0448-germanus.php