21 juli

H. Victor van Marseille (overleden 290), militair en martelaar.

Victor was militair onder gezag van keizer Maximianus gelegerd in Massilia (het huidige Marseille). Maximianus was (in het westelijk deel van het Romeinse Rijk) net als zijn medekeizer Diocletianus (in het oostelijk deel) fel tegen christenen. Over Victors leven zijn acta opgetekend, waaruit blijkt dat hij sinds zijn bekering een hartstochtelijk verkondiger van Christus was. Hij ging ’s nachts langs de deuren om mensen over het christendom te vertellen.

Hij werd verzocht te offeren voor de Romeinse goden, die hij afdeed als afgoden. Hij werd geslagen, door de straten gesleurd en in de gevangenis geworpen, waar hij ’s nachts werd bezocht door engelen in een plotseling helder licht. Zijn drie bewakers Longinus, Alexander en Felicianus bekeerden zich terstond. Victor liet hen dopen en werd opnieuw gemarteld. Hij schopte een beeld van de Romeinse god Jupiter omver, waarop zijn voet wordt afgehakt. Toen werd hij voor straf vermorzeld tussen twee molenstenen. De molenstenen braken als door een wonder en Victor werd tenslotte onthoofd.

De lichamen van Victor en zijn bewakers werden in zee geworpen, maar door christenen in een grot gelegd en later begraven. Nabij het graf van de martelaren werd in de vijfde eeuw de abdij Saint-Victor gebouwd. Zijn tombe was vanaf de negende eeuw een populair pelgrimsoord. Zijn relieken werden later verplaatst naar de Saint Nicolas du Chardonnetkerk in Parijs.

Victor wordt met een molen of met een molensteen afgebeeld en is patroonheilige van korenmolenaars geworden. Zijn feestdag wordt door molenaars Sint Victordag genoemd en in Zuid-België en Frankrijk wordt die dag brood uitgedeeld aan de armen. Hij is tevens patroonheilige van Marseille en zeelieden en wordt aangeroepen tegen onweer, vanwege het felle licht bij het bezoek van de engelen. Een weerspreuk is: Met Sint Victor regen, valt de oogst tegen.

Bronnen en meer informatie:

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/07/21/07-21-0288-victor.php

https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_Saint-Victor_(Marseille)

http://www.bdpoppen.nl/m-folklore.html

http://www.molen.actiefsomeren.nl/heilige-victor/

http://wordpress.molensinweert.nl/?p=8962

Hoofdstuk uit het boek Martelaren in het Romeinse Rijk 

 

Engelstalig:

http://catholicsaints.info/saint-victor-of-marseilles/

https://www.indcatholicnews.com/saint/395

http://sanctoral.com/en/saints/saint_victor_of_marseille.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Victor_of_Marseilles

http://www.saintpatrickdc.org/ss/0721.shtml

 

Achtergronden:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maximianus