18 juli

H. Simon van Lipnica (ca. 1440-1482), priester en patroonheilige tegen de pest

Simon (Pools: Szymon) kwam uit een arm gezin maar kreeg van zijn ouders een goede opvoeding; hij kon zelfs studeren in Krakau. Hij trad in 1457 in bij de zgn. ‘bruine’ Franciscanen, die in Polen Bernardijnen genoemd werden, genoemd naar H. Bernardus van Siena (feest 20 mei), de felle franciscaanse prediker en missionaris die vicaris-generaal van de observanten was, een strenge aftakking van de franciscanen. Het St. Bernardinusklooster in Krakau is het oudste klooster van deze beweging en was net in 1453 gesticht door H. Johannes van Capestrano (feest 23 oktober).

Simon werd in ca. 1460 priester gewijd en werd een vurig prediker en pleitbezorger van de Naam van Jezus. Hij reisde enkele keren naar Italië; als pelgrim naar Rome en voor het generaal kapittel van zijn orde in Pavia. Toen tussen 1482 en 1483 Krakau getroffen werd door een pestepidemie, zorgde hij onvermoeibaar voor de zieken, gaf de sacramenten en begroef de doden. Uiteindelijk raakte hij zelf besmet en stierf aan de gevolgen van zijn ziekte.

Na zijn dood zijn vele wonderen aan hem toegeschreven. Simon werd in 1685 zalig en in 2007 heilig verklaard en is patroonheilige van Krakau en van studenten en kan aangeroepen worden tegen de pest en andere epidemieën. Hij is een zeer populaire heilige in Polen.

Bronnen en meer informatie:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szymon_z_Lipnicy

https://www.lipniczanin.pl/sw-szymon-lipnicy/

 

Engelstalig:

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20070603_simone-lipnica_en.html

https://catholicsaints.info/saint-szymon-of-lipnica/

https://en.wikipedia.org/wiki/Szymon_of_Lipnica

https://www.roman-catholic-saints.com/saint-szymon-of-lipnica.html

 

Achtergronden:

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/a/allerheiligste-naam-van-jezus-feest

https://nl.wikipedia.org/wiki/Observanten

https://www.franciscaansebeweging.nl/over-de-beweging/geschiedenis (scrol naar 1322-1517 over de conventuelen en observanten)