15 juli

H. Bonaventura (1217-1274), bisschop, kardinaal en kerkleraar, tweede stichter van de franciscanen

Bonaventura verwijst naar de uitroep ‘O buona ventura’ (lett: ‘Wat een gelukkige gebeurtenis’ of ‘een goed lot’) van H. Franciscus van Assisi, toen hij de destijds vierjarige Giovanni (Johannes) di Fidanza, geboren in Cività di Bagnoregio, genas van een ernstige ziekte. Vandaar dat Johannes als kind al de bijnaam Bonaventura kreeg. Volgens een andere versie van het verhaal genas hij als kind op voorspraak van Franciscus, die in 1226 overleden was, en werd hij Bonaventura genoemd toen hij tijdens zijn studie intrad bij de franciscanen.

Hij studeerde theologie in Parijs en trad rond 1240 in bij de franciscanen. In Parijs werd hij hoofddocent en leerde hij de dominicaanse Thomas van Aquino kennen.

Bonaventura werd gekozen tot generaal overste en hervormde de franciscaanse orde zodanig dat hij als tweede stichter van de minderbroeders wordt beschouwd. Hij zorgde voor eenheid, schreef de vita (het heiligenleven) van Franciscus van Assisi en bepaalde o.a. dat studie verplicht werd voor predikers en de Regel ipv de navolging van Franciscus centraal moest staan.

Bonaventura werd in 1257 hoogleraar. In 1273 werd hij door paus Gregorius X tot kardinaal-bisschop van Albano benoemd. Bonaventura bereidde samen met Thomas van Aquino het Tweede Concilie van Lyon in 1274 voor, waarbij Thomas tijdens de voorbereidingen overleed en Bonaventura twee dagen voor de beëindiging. Dit concilie was o.a. gericht op de beëindiging van het Grote Schisma van 1054; welk akkoord echter slechts kort stand hield.

Paus Sixtus IV verklaarde hem in 1482 heilig en paus Sixtus V riep hem in 1588 uit tot kerkleraar en Doctor Seraphicus (een titel die verwijst naar de serafijn, een soort engel met zes vleugels, die symbool staat voor de verbinding tussen theologie en mystiek die Bonaventura voorstond).

Bonaventura wordt beschouwd als een van de grootste theologen en scholastici van de Middeleeuwen en is patroonheilige van de franciscanen, van theologen, arbeiders en kinderen. In Nederland is een middelbare school naar hem vernoemd, het Bonaventuracollege in Leiden, en de parochiekerk in Woerden. Relieken van Bonaventura liggen in Lyon en Bagnoregio en een standbeeld van hem staat op de colonnade van de Sint Pieter in Vaticaanstad.

Bronnen en meer informatie:

https://www.lucepedia.nl/dossieritem/bonaventura/bonaventura-1217-1274-de-doctor-seraphicus

http://www.heiligen.net/heiligen/07/15/07-15-1274-bonaventura.php

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/b/bonaventura

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/d/doctor-seraphicus

https://sites.google.com/site/beeldfiguren/bonaventura

https://sites.google.com/site/beeldfiguren/bonaventura/achtergronden?authuser=0

https://www.clairval.com/lettres/nl/2016/09/29/5280916.htm

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bonaventura

https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/a52349ea033073585d791edf6d932891

https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/d149f176cc8da894d82e3caa4d18f6ff

https://www.lucepedia.nl/dossieritem/bonaventura/voordracht-over-bonaventura-door-kardinaal-albino-luciani-22-september-1974

Audiënties paus Benedictus XVI over Bonaventura: Zijn leven, Denken en werken, Theologische motivatie

Hoofdstuk uit het boek: Levens der heiligen, kerkvaders en martelaren

 

Engelstalig:

https://www.franciscanmedia.org/saint-bonaventure/ (met audio)

https://www.catholicireland.net/saintoftheday/st-bonaventure-1221-74-franciscan-priest-and-theologian/

http://www.franciscan-archive.org/bonaventura/

https://www.britannica.com/biography/Saint-Bonaventure

https://catholicsaints.info/saint-bonaventure-of-bagnoregio/

http://stpetersbasilica.info/Exterior/Colonnades/Saints/St%20Bonaventure-71/StBonaventure.htm

 

Achtergronden:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Concilie_van_Lyon

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Gregorius_X

https://www.lucepedia.nl/dossieritem/franciscus-van-assisi/franciscus-als-teken-aan-de-hemel-de-preken-van-bonaventura-over-franciscus-van-

https://www.franciscaansebeweging.nl/over-de-beweging/geschiedenis