14 juli

H. Camillus de LellisH. Camillus de Lellis (1550-1614), “Heilige van de zieken” en ordestichter.

Van agressieveling en gokverslaafde tot hervormer van de gezondheidszorg. Camillus ging al jong in het Venetiaanse leger, vocht daarin tegen de Ottomanen en had een agressief temperament en was gokverslaafd. In 1574 raakte hij aan lager wal in Napels. Hij was gewond geraakt aan zijn voeten tijdens de gevechten, waar hij zijn leven lang last van bleef houden.

Toen hij meehielp met de bouw van een klooster voor de kapucijnen in Manfredonia, werd hem gevraagd zijn oude leven achter zich te laten en even daarna kreeg hij een bekeringservaring.

Hij wist zijn zwakheden te overwinnen en omdat hij wegens zijn gezondheidsproblemen niet kon intreden bij de kapucijnen, ging hij, nadat hij zichzelf had laten behandelen, zich volledig wijden aan de zieken.

Hij werd verpleger en zelfs directeur van het St. Giacomoziekenhuis in Rome, ging studeren voor priester en stichtte na zijn wijding zijn eigen orde, de Reguliere Clericale Dienaren der Zieken, ofwel Paters van de Zalige Dood, kortweg de Camillianen.

Deze zorgden zowel voor gewonde soldaten tijdens oorlogen (als een soort Rode Kruis avant la lettre) als voor slachtoffers van met name pestepidemieën, zowel in ziekenhuizen als galeien als bij de mensen thuis.

Zieken hoefden niet eerst te biechten, maar werden verpleegd zonder aanzien des persoons, christelijk of niet. Dat was in zijn tijd revolutionair. In 1592 werd zijn congregatie bevestigd door paus Clemens VIII. Deze orde heeft als vierde gelofte: ziekenverpleging als dienst aan Christus.

Camillus was lange tijd ziek, sleepte zich soms naar zijn zieken en stierf in 1614. Vlak voor zijn dood schreef hij nog een handleiding voor een degelijke christelijke ziekenverzorging, dat gedrukt en overal verspreid werd.

Het rode kruis op zijn ordekleed inspireerde tot het symbool voor het Rode Kruis. Tot op heden is zijn orde nog actief in veertig landen en hebben ook een eigen Task Force Camilliana, die bijstand verleent bij rampen. Voor de vrouwen zijn er Zusters Camillianen van de Derde Orde, de vrouwelijke Camillianen en de Dochters van St. Camillus. In Nederland zijn er paters Camillianen in Roermond, in landgoed Schöndeln.

In 1746 werd Camillus heilig verklaard en uitgeroepen tot patroonheilige van de zieken, verplegend personeel, ziekenhuizen en de Militaire Gezondheidsdienst. Hij kan ook aangeroepen worden bij gokverslaving. Hij is co-patroonheilige voor zieken en verplegend personeel, samen met H. Johannes de Deo.

Zijn relieken rusten in het hoogaltaar van de Santa Maria Maddalenakerk in Rome, de moederkerk van zijn orde, waar ook zijn hart bewaard wordt.
In de Verenigde Staten wordt zijn feestdag gevierd op 18 juli.

Bronnen en meer informatie:

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/c/camillus-de-lellis

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/c/camillianen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Camillus_de_Lellis

http://www.camillianen.nl/introductie.htm

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/07/14/07-14-1614-camillus.php

Lees ook: Aan deze heilige dankt het ‘Rode Kruis’ zijn naam en symbool

 

Engelstalig:

http://www.camillians.org/st-camillus-de-lellis/

https://www.franciscanmedia.org/saint-camillus-de-lellis/ (met audio)

http://www.ewtn.com/library/MARY/STCAML.htm

http://catholicsaints.info/saint-camillus-of-lellis/

http://www.newadvent.org/cathen/03217b.htm

http://www.catholicireland.net/saintoftheday/st-camillus-de-lellis-1550-1614/

https://en.wikipedia.org/wiki/Camillus_de_Lellis

 

Achtergronden:

http://www.camillianen.nl/geschiedenis.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_Maddalena