10 juli

H. Knud IV (ca. 1043-1086) van Denemarken, koning

Knud (ook geschreven als Knoet, Canute of Knut) was de zoon van koning Sven II Estrithson van Denemarken en de (achter)neef van koning Knud de Grote van Engeland. In 1080 werd hij tot koning van Denemarken gekroond na de dood van zijn broer Harald III.

Knud IV zorgde voor veiligheid en bestuurde zijn land met strenge maar rechtvaardige hand. Hij bevorderde het christendom in Denemarken, evenals in Courland en Livonia (het gebied van het huidige Estland en Letland), door missionarissen toe te staan, kerken, kloosters en scholen te laten bouwen en kerkelijke wetten uit te vaardigen die de geestelijkheid beschermden. Hij pleitte krachtig voor gerechtigheid en barmhartigheid.

Hij wilde graag zijn oom Knud de Grote van Engeland opvolgen als koning van Engeland, maar moest twee maal zijn nederlaag erkennen, in 1075 en 1085, toen hij de Angelsaksen wilde bevrijden van de Normandiërs.

Knuds eigen broer Olav was tevens leider van opstandelingen tegen Knud, met name vanwege diens belastinghervormingen waarbij tienden naar de geestelijkheid en de oorlogen tegen Engeland vloeiden, en Knud vluchtte vervolgens naar het eiland Fünen.

Daar werd Knud IV samen met zijn broer Benedictus/Bent en 17 gezellen in de kerk van St. Albanus in Odense vermoord, nadat hij gebiecht had en voor het altaar knielde om te bidden. Na zijn dood werden vele wonderen gemeld, zoals genezingen van blinden, doven en zieken en werd hij al spoedig, in 1101, heilig verklaard door paus Paschalis II, op voorspraak van zijn opvolger Erik III en een door de Engelse monnik Ailnoth/Ælnoth van Canterbury geschreven vita.

De kerk waar Knud vermoord werd, werd verbouwd en naar hem vernoemd tot Sankt Knuds Kirke. Zijn vrouw vluchtte naar Vlaanderen, waar zijn zoon, Karel de Goede, de latere graaf van Vlaanderen, ook voor het altaar werd vermoord (in Brugge) en zalig is verklaard (feest 2 maart).

Knud IV is patroonheilige van Denemarken. Zijn kroon werd nog door Knud persoonlijk geschonken aan de kathedraal van Roskilde, dat bekend is als begraafplaats van de koningen. Zijn feestdag wordt gevierd op 10 juli en en staat op sommige kalenders vermeld op 19 januari. In Zweden en Finland wordt zijn feestdag gevierd op 13 januari, de zgn. Sint Knoetsdag, twintig dagen na Kerstmis – deze dag is genoemd naar de neef van Knud IV, Knud Lavard, maar wordt tevens geassocieerd met Knud IV.

 

Bronnen en meer informatie:

https://www.heiligen.net/heiligen/07/10/07-10-1086-knud.php

https://nl.wikipedia.org/wiki/Knoet_IV_van_Denemarken

http://www.katolsk.no/biografier/historisk/knut

 

Engelstalig:

https://catholicsaints.info/saint-knud/

https://catholicsaints.info/catholic-encyclopedia-saint-canute-iv/

https://www.catholicireland.net/saintoftheday/st-canute-of-denmark-1043-86/

https://en.wikipedia.org/wiki/Canute_IV_of_Denmark

https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-canutus-king-of-denmark-121

https://sanctoral.com/en/saints/saint_canutus.html

 

Achtergronden:

https://da.wikipedia.org/wiki/Knud_den_Hellige

https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%86lnoth_of_Canterbury

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijfland (Livonia)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Koerland (Courland)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dom_van_Odense (Sankt Knuds Kirke)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Odense

https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Knut%27s_Day