06 juli

H. Godelieve van Gistel (ca. 1049-1070), maagd en martelares.

Godelieve, een jonkvrouw geboren in Wierre-Effroy (Noord-Frankrijk, graafschap Boulogne), werd al jong uitgehuwelijkt aan heer Bertolf van Snipgate bij Gistel, die echter liever bij zijn moeder bleef en zijn bruid meteen na de bruiloft verstootte. Ze werd gedwongen zwaar werk te verrichten en kreeg amper eten. Het weinige dat ze kreeg, deelde zij met de armen. Ze vluchtte naar haar vader, die er een soort rechtszaak van maakte, waarna Bertolf zijn vrouw uiterlijk in genade weer opnam.

Toen zij echter kraaien van het veld moest wegjagen en deze door haar werden bevolen van het korenveld naar de schuur te gaan, zodat zij naar de mis kon, werd zij door haar schoonmoeder van hekserij beschuldigd. Bertolfs dienaren Lantbert en Hacca lokten haar in de nacht van 6 juli naar buiten, wurgden haar en wierpen haar in een put, waar zij ontdekt werd, omdat de put door een wonder helder verlicht werd.

Op de plaats waar Godelieve gewurgd was werd een abdij gebouwd, volgens de overlevering door Edith, de blind geboren dochter uit het tweede huwelijk van Bertolf, die op voorspraak van Godelieve met het water uit de put waar ze in was geworpen, van haar blindheid werd genezen. Deze abdij heet daarom Ten Putte (ook Sint Godelieveabdij of kortweg Het Putje, met daarin een Godelievemuseum). Hier staat de zgn. Mirakelput, waaruit water geput wordt voor het genezen van oog- en andere kwalen. Op de eerste zondag na 5 juli wordt van hier uit elk jaar, reeds sinds 1459, een processie gelopen naar de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingskerk te Gistel, waar een ommegang is met vier kapelletjes die aan Godelieve zijn gewijd en die verhalen van de wonderen uit haar leven.

Achter de abdij ligt de Godelievemotte, een verhoging die ook wel de Kraaienheuvel wordt genoemd, genoemd naar de kraaien uit de legende. Zij is patrones van naaisters door het wonder van het hemd zonder naad: zij zou na haar dood verschenen zijn aan een knecht van Bertolf en de hemden hebben genaaid. Haar boze echtgenoot Bertolf zou na alle wonderen op bedevaart naar Rome gaan en vervolgens intreden in de benedictijner abdij van St. Winoksbergen en het verhaal van Godelieve vertellen aan een medebroeder, Drogo, die er een Vita over schreef. In 1084 werden haar relieken verheven tot de eer der altaren (toenmalige heiligverklaring).

Godelieve is patroonheilige van de plaatsen Gistel en Brugge, van kleermakers en van naaisters en kan worden aangeroepen bij echtelijke ruzies, boze schoonmoeders en bij keel- en oogziekten. Over haar leven is o.a. een stripverhaal, een toneelstuk en een muziekdrama gemaakt. Haar leven vertoont veel overeenkomsten met H. Cunera van Rhenen (feest 12 juni).

Bronnen en meer informatie:

http://godelieve.net/godelievegistel/index.html

https://sites.google.com/site/godelieveprocessie/haar-verhaal

http://www.heiligen.net/heiligen/07/06/07-06-1070-godelieve.php

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/bezoek-de-heilige-godelieve-gistel-heiligeplaatsen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Godelieve_(heilige)

https://historiek.net/gistel-stad-van-sint-godelieve/18051/

http://www.moedervanvrede.be/Maria/st-godelieve/

http://www.stedeninfo.be/Westvlaanderen/Gistel/Godelieve.htm

http://www.belgiumview.com/belgiumview/tl1/view0004525.php4?pictoshow=0004525ar

http://huberthedebouw.blogspot.nl/2012/10/onze-vlaamse-heilige-godelieve-bruin.html

Hoofdstuk uit het tijdschrift Vlaanderen: http://www.dbnl.org/tekst/_vla016199101_01/_vla016199101_01_0023.php

Over de Godelieveprocessie: https://sites.google.com/site/godelieveprocessie/Home

 

Engelstalig:

http://www.christianiconography.info/godelieve.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Godelieve

http://www.newadvent.org/cathen/06623b.htm

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/437029

 

Achtergronden:

http://www.gistel.be/Dienst.aspx?ID=1634 (over de Abdij ten Putte)

http://www.gistel.be/Dienst.aspx?ID=1635 (over het Godelievemuseum)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_Ten_Putte

https://nl.wikipedia.org/wiki/Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingskerk_(Gistel)