02 juli

H. Bernardino RealinoH. Bernardino Realino (1530-1616), prediker en patroonheilige van Lecce.

In 2016 was het 400 jaar geleden dat Bernardino stierf. Dit werd met een jubileumjaar gevierd in Lecce, waar hij 42 jaar priester jezuïet was en waar hij patroonheilige van is.

Bernardino, geboren in Capri bij Napels en opgeleid in Bologna, werd op latere leeftijd jezuïet na een carrière als advocaat en magistraat van achtereenvolgens Cassine, Felizzano en Castelleone. Even nadat zijn vrouw was overleden, ontmoette hij de jezuïeten in Napels. Hij kreeg een visioen van Maria en het kind Jezus, die hem aanmoedigden bij de jezuïeten in te treden. Hij werd priester in 1567 en werd novicemeester, predikte en had een voorkeur voor de armen en de galeislaven in de haven van Napels, waar hij tien jaar werkte.

In 1574 werd Bernardino naar Lecce gezonden om een nieuw jezuïetencollege te stichten, waar hij rector van werd. Hij werd daar al snel een zeer geliefd pastoor om zijn geïnspireerde preken, vriendelijkheid, aandacht voor armen en zieken, onderwijs aan de jeugd, bemiddeling bij ruzies en de biecht.

Er werden aan hem vele wonderen toegeschreven, zoals dat er telkens iets gebeurde wanneer zijn orde hem riep om overgeplaatst te worden, zodat hij niet anders kon dan in Lecce blijven. Op zijn sterfbed werd hem daarom gevraagd patroon van Lecce te worden, wat hij met een laatste hoofdknik bevestigde.

De laatste zes jaar van zijn leven leed hij aan een beenwond die niet wilde genezen en die bleef bloeden. Dit bloed bleef na zijn dood vloeibaar. Tot in 1852 werd er getuigd van dit wonder. Bernardino werd in 1896 zalig en in 1947 heilig verklaard.

 

Bronnen en meer informatie:

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/07/02/07-02-1616-bernardino.php

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bernardino_Realino

https://www.kro.nl/katholiek/abc/realino-bernardino

 

Engelstalig:

http://www.sjweb.info/saintsBio.cfm?SaintID=487

http://catholicsaints.info/saint-bernadine-realino/

http://kateriirondequoit.org/ktp/index.cfm/resources/saints-alive/baptismal-saints-bruno-the-carthusian/st- bernardino-realino/

http://www.saintpatrickdc.org/ss/0703.shtml (scroll naar de B)

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=391

 

Achtergronden:

http://sanbernardinorealino.com/ (met het feestprogramma)