01 juli

H. Junipero SerraH. Junipero Serra (1713-1784), missionaris, Apostel van Californië.

Junipero, geboren Miguel Jose, kwam uit Majorca en noemde zich naar de beste vriend van Franciscus van Assisi (Ginepro) toen hij in 1730 intrad bij de franciscanen. Hij was hoogleraar in de filosofie en verbond zich na zijn priesterwijding aan de missie in Mexico in 1749, waar hij zijn missie opdroeg aan de Maagd van Guadalupe (verschenen aan H. Juan Diego, feest 9 december), die daar een bijzondere verering geniet.

Hij preekte rondom Mexico-stad en in vissers- en mijndorpen en legde alle afstanden te voet af, ondanks een open wond aan zijn been.
Toen de missieactiviteiten van de jezuïeten door koning Carlos III onwettig verklaard werden, namen in 1767 de franciscanen de missieposten in Zuid-Californië over en werd Junipero algemeen overste. Toen de dominicanen hier actief werden, ging Junipero verder missioneren in het noorden. Daartoe reisde hij mee met de expeditie van Gaspar de Portolá, een ontdekkingsreiziger.

Hij stichtte tweeëntwintig missieposten, die uit zouden groeien tot bekende steden zoals San Diego, San Francisco, Santa Clara en Santa Barbara en die met elkaar verbonden werden door een lange, onverharde weg (de camino real). Junipero vertaalde de catechismus voor de Indianen, doopte velen, maar gaf ook praktisch onderricht in landbouw, veeteelt en kunst.

In het Golden Gatepark in San Francisco werd een bronzen standbeeld voor hem neergezet en in 1884; de dag van zijn begrafenis honderd jaar eerder werd toen uitgeroepen tot een nationale feestdag. Van zijn geschriften en brieven zijn vele bewaard gebleven, evenals een dagboek van zijn reis van Loreto naar San Diego. Zijn motto was: nooit achterom kijken, altijd vooruit!

Junipero werd in 1988 zalig verklaard. In 2015 werd hij als eerste op Amerikaans grondgebied heilig verklaard, op het plein van het Nationaal Heiligdom van de Onbevlekte Ontvangenis in Washington, door paus Franciscus. Junipero is beschermheilige van Californië.

Zijn heiligheid is niet onomstreden, omdat historici vinden dat Junipero met zijn missionering een klimaat van onderdrukking onder de indiaanse bevolking heeft gecreëerd en dat door de missieposten ziekten konden uitbreken die vele Indianen het leven heeft gekost. Daarom werden beelden van hem in San Francisco (juni 2020) en in Sacramento (juli 2020) neergehaald door demonstranten tegen racisme. Toch wordt ook voor Junipero gepleit dat hij de Indianen juist beschermde tegen de Spaanse overheersers; hij was in dienst van het evangelie en niet van de politieke machthebbers. Paus Franciscus heeft bij de heiligverklaring erkend dat er in die periode niet altijd goed is omgegaan met de oorspronkelijke bewoners.

De wijngaarden van San Diego zijn overigens ook dankzij Junipero aangelegd, om te voorzien in de behoefte aan miswijn. Vandaar dat Junipero Vader van de Californische Wijn wordt genoemd. Verder zijn er internationaal vele zgn. Serraclubs, genoemd naar Junipero Serra, die roepingen stimuleren.

Bronnen en meer informatie:

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=680&nws=3344

https://historiek.net/junipero-serra-een-omstreden-heilige/53248/

https://www.dederdekerk.nl/index.php/encyclopedie-sp-157882441/missie-kopstukken-sp-1376477646/68-junipero-serra-missionaris-in-amerika-apostel-van-californial

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jun%C3%ADpero_Serra

https://nos.nl/artikel/2059411-paus-verklaart-omstreden-missionaris-heilig.html

https://www.kn.nl/verenigde-staten/standbeeld-heilige-neergehaald-in-san-francisco-aartsbisschop-hekelt-willekeur-en-geweld/

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/standbeeld-van-missionaris-in-sacramento-van-sokkel-af-getrokken

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/vs-bisschop-verdedigt-evangelisatie

 

Engelstalig:

http://stjunipero.org/bio.html

http://en.radiovaticana.va/news/2015/09/23/pope_declares_junipero_serra_a_saint/1174217

https://w2.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150923_usa-omelia- washington-dc.html

http://www.newadvent.org/cathen/13730b.htm

http://www.usccb.org/about/leadership/holy-see/francis/papal-visit-2015/junipero-serra-biography.cfm

http://www.sfmuseum.net/bio/jserra.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Jun%C3%ADpero_Serra

 

Achtergronden:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gaspar_de_Portol%C3%A1

http://www.marypages.com/Guadelupe1.htm

http://www.kro-ncrv.nl/inspiratie/nieuws/370-34866-luider-protest-tegen-heiligverklaring-apostel-van- californie

http://nos.nl/artikel/2059411-paus-verklaart-omstreden-missionaris-heilig.html

http://www.kro-ncrv.nl/inspiratie/nieuws/370-36399-junipero-serra-heiligverklaard

https://www.kro.nl/katholiek/nieuws/californische-wijnbouw-gaat-terug-op-spaanse-missionaris-serra

http://historiek.net/junipero-serra-een-omstreden-heilige/53248/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_missies_in_Californi%C3%AB

http://www.serrainternational.org/