25 juni

www.heiligen-3s.nl/heiligen/06/25/06-25-0741-Adelbert-Egmond.php +++ Illustratie. Adelbert van Egmond, diaken van Sint Willibrord.

H. Adelbert van Egmond (overleden 740), missionaris, Apostel van Kennemerland.

Adelbert vertrok als één van de gezellen van H. Willibrord (feest 7 november) in 690 vanuit Ierland naar het land van de Friezen, zoals onze streken toen bekend stonden. Adelbert was diaken gewijd en werkte zo’n vijftig jaar als missionaris bij de West-Friezen in Noord-Holland. Hij trok zich regelmatig terug in Egmond, waar na zijn dood een kerkje gebouwd werd aan de rand van de duinen bij Egmond-Binnen. Dat wordt sindsdien de Adelbertusakker genoemd.

Na een visioen van een non, Wilfsit, uit Hallum (het huidige Egmond-Binnen) werd hij in 922 herbegraven in de kapel van de inmiddels ontstane abdij, die gebouwd was door graaf Dirk I van Holland voor de benedictijner nonnen.

© Kerkfotografie

Op de plek waar naar Adelberts resten werd gegraven, ontsprong een bron: de huidige Adelbertusput, die geneeskrachtig water bleek te hebben, speciaal voor slechtzienden. Door dit en andere wonderen werd hij meteen vereerd als heilige. Deze translatio wordt door de benedictijnen nog steeds op de Adelbertusakker (en in de abdij) herdacht op 15 juni.

Adelberts schedel rust onder het altaar van Sint-Adelbertabdij. Vanaf 950 kwamen in de abdij monniken uit Gent te wonen; de nonnen verhuisden naar Bennebroek. Adelberts leven is rond 980 opgetekend door de monnik Ruopert van Mettlach, in opdracht van bisschop Egbert van Trier. Adelbert wordt in zijn vita beschreven als een zachtmoedige en nederige man die met zijn daden anderen aanmoedigde hem in het evangelie na te volgen. Hij wordt de Apostel van Kennemerland genoemd.

Bronnen en meer informatie:

https://onh.nl/verhaal/heilzaam-water-in-de-adelbertusbron-in-eenigenburg

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/06/25/06-25-0741-adelbert.php

https://www.abdijvanegmond.nl/st-adelbert-patroon/

http://www.adelbertusakker.nl/historie-2/

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/a/adelbert-van-egmond

http://www.ijpelaan.nl/Archief/Kennemerland/Plaats-Egmond-Adelbert.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Adelbert_van_Egmond

http://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/195

 

Achtergronden:

http://www.adelbertusakker.nl/

https://onh.nl/verhaal/de-adelbertusakker-nabij-egmond-binnen

https://www.pansophia.nl/academie_pansophia/2017/05/13/adelbertusakker-egmond-binnen/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Adelbertusakker

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Adelbertabdij

https://www.abdijvanegmond.nl/geschiedenis/

http://www.historischegmond.nl/egmondbinnen.shtml

http://rodi.nl/widgets/1715-nieuws/nieuws/1174971-beeld-van-adelbertus-terug-in-rinnegomook-wilhelmus-komt-terug-naar-egmond