20 juni

H. 17 martelaren van IerlandZeventien Ierse Martelaren: HH. Dermot O’Hurley, Margaret Ball, Francis Taylor en veertien andere martelaren van Ierland. Zij werden op 27 september 1992 heilig verklaard en worden op 20 juni gezamenlijk herdacht.

Dermot O’Hurley (1530-1584) werd op 20 juni 1584 opgehangen in Hoggen Green (het huidige College Green) bij Dublin en ligt begraven in de Saint Kevinkerk aldaar. Hij was in Frankrijk door paus Gregorius XIII gevraagd om aartsbisschop te worden voor de katholieken die vervolgd werden. In 1583 kwam Dermot in Ierland aan, maar werd al snel herkend, gearresteerd en gevangen genomen. Hij werd ervan beschuldigd de regering van de koningin omver te werpen. Na vele martelingen werd hij opgehangen.

Margaret Ball (overleden 1584) was ook één van de slachtoffers van die tijd: omdat ze onderdak bood aan bisschoppen en priesters die door het land reisden. Zij werd verraden door, gearresteerd en door de straten gesleept op bevel van haar eigen zoon, die burgemeester van Dublin was en protestant geworden. Ze weigerde haar katholieke geloof af te zweren en overleed in de gevangenis.

Francis Taylor van Swords (overleden 1621) was getrouwd met de kleindochter van Margaret en werd burgemeester van Dublin. Hij overleed na zeven jaar gevangenschap in de gevangenis, omdat ook hij de Act of Supremacy niet erkende (waarin de koning van Engeland en niet de paus hoofd van de kerk was).

In 1534 verwierp Hendrik VIII van Engeland de pauselijk macht en begon daarmee met de Anglicaanse Kerk (Act of Supremacy), waarbij werd vastgelegd dat de koning het hoofd van de kerk is. Hij deed dit, omdat hij anders niet kon scheiden van zijn (katholieke) echtgenote Catharina van Aragon en de paus hem niet tegemoet wilde komen.

Twintig jaar later in 1554 werd deze Act of Supremacy teruggedraaid door zijn dochter, de dochter van Catharina, Mary Tudor (Bloody Mary), die het katholieke geloof van haar moeder wilde verdedigen. Door haar fanatisme werd Engeland behoorlijk anti-katholiek. Echter in 1559 werd Mary opgevolgd door haar halfzuster Elizabeth I, die een tweede Act of Supremacy aannam en daarmee opnieuw hoofd van de Kerk van Engeland en Ierland werd. Zij bestreed de katholieken dus juist weer.

Dit alles leidde tot een flinke oorlog tussen Engeland en Spanje (1585-1604), wat ook een oorlog tussen protestanten en katholieken betekende. Bovendien werden de katholieken in Ierland gesteund door Spanje. Engelse en Ierse katholieken werden dus beschouwd als landverraders. Kortom, het was vooral een politieke strijd, waar veel katholieken de dood bij vonden.

In 1970 werden veertig Engelse martelaren gecanoniseerd en Oliver Plunkett (leider van de katholieke kerk in Ierland en laatste martelaar van het anti-katholieke klimaat) werd heilig verklaard in 1975. Zeventien andere, representatieve Ierse martelaren werden daarna gekozen uit een lijst van wel driehonderd martelaren, die stierven in de 16e en 17e eeuw. Van aartsbisschop Dermot O’Hurley is veel bekend is gebleven; van anderen maar weinig.

Bronnen en meer informatie:

http://www.catholicireland.net/saintoftheday/the-irish-martyrs-16th-17th-centuries/

http://catholicsaints.info/irish-martyrs/ (met uitgebreide lijst van namen)

http://irishmartyrs.com/history-of-irish-martyrs/

http://www.allirishmartyrs.org/17IrishMartyrs.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Irish_Catholic_Martyrs

https://en.wikipedia.org/wiki/Dermot_O%27Hurley

https://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Ball

https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Taylor_(martyr)

https://en.wikipedia.org/wiki/Oliver_Plunkett

 

Achtergronden:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_VIII_van_Engeland

https://nl.wikipedia.org/wiki/Act_of_Supremacy

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_I_van_Engeland

https://nl.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_I_van_Engeland

https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaans-Engelse_Oorlog_(1585-1604)