19 juni

H. Romualdus van RavennaH. Romualdus van Ravenna (952-1027), kluizenaar, abt en ordestichter

Romualdus vluchtte als jongeman van huis toen hij getuige was van de moord op een famlielid, gepleegd door zijn eigen vader, en ging leven als kluizenaar. Hij trad enige tijd in in het klooster Sant’Apollinare van Classe (een havenstad bij Ravenna), waar hij abt van werd en waar hem om advies werd gevraagd door wereldlijke en kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders.

Later trok hij door Italië om kloosters en kluizenaarsplaatsen te stichten, rusteloos op zoek naar stilte. In 1012 in Toscane ontstond hieruit de orde van de Camalduenzen, beter bekend als de Witte Benedictijnen.

De Camalduenzen hebben hun naam ontleend aan Campo Maldoli, kortweg Camaldoli, een nederzetting van een aantal hutjes rondom een kerk, gewijd aan Salvator Mundi. Dit eerste klooster werd het moederklooster en bestaat nog steeds.

Het verbindt oosters gericht kluizenaarsleven met een westers gericht benedictijns gezamenlijk kloosterleven (een zgn. laura). Bij Camaldoli ontstond een ziekenhuis, waar de monniken medicijnen op basis van kruiden maakten in hun eigen apotheek, die evenals zelf gedestilleerde kruidenlikeuren tot op heden worden verkocht in het verwante klooster Fonte Avellana.

Romualdus leed lange tijd aan geloofstwijfels, maar na een visioen voelde hij Gods aanwezigheid heel sterk, ook toen hij valselijk aangeklaagd werd door een jonge edelman, omdat Romualdus hem beschuldigde van een immoreel leven en daardoor zelf geëxcommuniceerd werd. Hij werd echter gerehabiliteerd en al tijdens zijn leven beschouwd als een heilige. Er werd zelfs een poging gedaan Romualdus te vermoorden om zo relieken van hem te verwerven, maar hij ontsnapte.

Zijn vader werd uiteindelijk ook monnik en volgeling van zijn zoon. Na Romualdus’ (natuurlijke) dood in 1027 is zijn leven opgetekend door Petrus Damiani, een groot theoloog uit dezelfde orde, in de Vita beati Romualdi.

Romualdus stierf in Val-di-Castro en zijn lichaam werd in 1466, incorrupt, verplaatst naar de abdij van SS. Biagio en Romualdo in Fabriano, waar hij sindsdien begraven ligt.

Zijn orde van de Camalduenzen breidde zich uit over verschillende landen: ze bestaat nog in Italië, Polen en de Verenigde Staten (Berkeley Californië). Romualdus wordt vaak afgebeeld met een duivel, omdat hij zich steeds verzette tegen allerlei verleidingen en verleidingen bij andere kloosterlingen bestreed.

Op de colonnade van de St. Pieter in Rome staat een beeld van hem. Zijn feestdag is sinds 1969 verplaatst van 7 februari (verplaatsing van zijn relieken) naar 19 juni (zijn sterfdag).

Bronnen en meer informatie:

https://www.catholicculture.org/culture/liturgicalyear/calendar/day.cfm?date=2014-06-19

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/06/19/06-19-1027-romuald.php

https://eccolemarche.eu/blog/2023/02/02/de-strijd-om-de-heilige-romualdo-de-crypte-in-fabriano/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Romualdus

http://www.hetkatholiekegeloof.nl/sub/h-romualdus/

 

Achtergronden:

http://www.heiligen-3s.nl/wb/camaldulenzen.php

https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Montecassino

https://nl.wikipedia.org/wiki/Petrus_Damiani

https://en.wikipedia.org/wiki/Fonte_Avellana

https://nl.wikipedia.org/wiki/Laura_(klooster)

http://stpetersbasilica.info/Exterior/Colonnades/Saints/St%20Romuald-132/StRomuald.htm

Engelstalig:

https://stromuald.org/st-romuald-window-

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=406

http://www.newadvent.org/cathen/13179b.htm

http://catholicsaints.info/saint-romuald/

https://en.wikipedia.org/wiki/Romuald

https://www.franciscanmedia.org/saint-romuald/ (met audio)

http://jesus-passion.com/saint_romuald_abbot.htm

http://www.britannica.com/biography/Saint-Romuald-of-Ravenna

http://www.incarnationmonastery.com/pages/rule.html (regel van Romualldus)

http://www.camaldolese.com/information.html (met een verkorte regel van St. Romualdus)