18 juni

H. Elisabeth van Schönau (1126/1129-1164), abdis en mystica.

Elisabeth was een Duitse abdis van de benedictijner abdij van Schönau, onderdeel van een dubbelklooster in het toenmalige hertogdom Nassau, nabij het huidige Baden-Württemberg. Ze had de gave van profetie en werd hierom zo bekend dat invloedrijke personen raad bij haar vroegen. Ze tekende haar visioenen op, gestimuleerd door haar broer Egbert, die zorgde voor de uitgave ervan na haar overlijden. Haar geschriften beslaan drie delen en hadden groot gezag in de Middeleeuwen.

Ze was waarschijnlijk van adellijke komaf en werd al vanaf haar twaalfde in het klooster opgevoed, waar ze in 1147 haar geloften aflegde. In 1157 werd ze verkozen tot abdis, wat ze bleef tot haar dood in 1164. Ze had al jong te maken met depressies en ziektes door haar zeer strenge en ascetische manier van leven en door zelfkastijding. Vanaf Pinksteren 1152 kreeg ze vele visioenen en extases, die soms dagenlang bleven aanhouden.

Elisabeth hield op verzoek van haar broer Egbert of Eckebert, die abt werd van het naastgelegen klooster, een dagboek bij van haar visioenen; deze werden onder de titel Libri Visionum uitgegeven na haar dood en waren in de Middeleeuwen zeer populair. Hoewel de invloed van Egbert met name in kerkelijk politieke zaken aannemelijk is, waren haar brieven persoonlijk, zelfbewust en gezaghebbend. Ze correspondeerde met bisschoppen, abten en nonnen, zoals met H. Hildegard van Bingen, een goede vriendin van haar die haar overigens aanspoorde minder ascetisch te leven.

Ze schreef over de noodzaak van boetedoening en morele hervorming van de kerk en haar gelovigen en openbaringen over Jezus en Maria en heiligen zoals H. Ursula en haar gezellen (waarmee de legendevorming rond Ursula flink gestimuleerd werd) en Bijbelse gebeurtenissen.

In de parochiekerk St. Florin van Schönau wordt haar hoofd bewaard en vereerd; overige relieken zijn verloren gegaan tijdens de Dertigjarige Oorlog. In 1584 werd ze heilig verklaard. In de parochie Sint Elisabeth van Schönau wordt elk jaar de zondag na haar feestdag een Elisabeth Festival gehouden, waarbij haar relieken worden vereerd en haar leven centraal staat.

Bronnen en meer informatie:

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/06/18/06-18-1164-elisabeth.php

https://nl.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_von_Sch%C3%B6nau

 

Engelstalig/Duitstalig:

https://en.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_of_Sch%C3%B6nau

https://catholicsaints.info/saint-elizabeth-of-schonau/

https://catholicsensibility.wordpress.com/2014/06/26/two-weeks-of-worthy-women-elisabeth-of-schonau/

https://bistumlimburg.de/beitrag/wegweiserin-zu-gott/

http://www.hl-elisabeth.de/index.php?id=151 (over de St. Florinkerk)

https://hausamdom-frankfurt.de/beitrag/elisabeth-von-schoenau-visionaerin-und-heilige-1/

https://www.heiligenlexikon.de/BiographienE/Elisabeth_von_Schoenau.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_von_Sch%C3%B6nau

 

Achtergronden:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hertogdom_Nassau

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dertigjarige_Oorlog