14 juni

www.heiligen-3s.nl/heiligen/06/14/06-14-1433-Lidwina-Schiedam.php +++ < 1500. Ingekleurde houtgravure. Duitsland(?), in Läpple: 'Mit den Heiligen...'. Een engel reikt Lidwina een rozenstruik aan, tegelijk symbool van haar liefde en haar lijden.

H. Lidwina van Schiedam (1380-1433), mystica en patrones van chronisch zieken en het ziekenpastoraat.

Lidwina’s naamdag stond tot Vaticanum II op 14 april op de heiligenkalender, en is sindsdien verplaatst naar 14 juni (de terugkeer van haar relieken). In 1890 werd haar heiligheid erkend; vóór die tijd was ze namelijk niet officieel heilig verklaard, maar de eeuwen na haar dood is zij als zodanig vereerd. Zij heeft dus de heilige tand des tijds doorstaan.

Lidwina werd bedlegerig na een val op het ijs, waarbij ze een rib brak, toen ze vijftien jaar oud was, en bleef aan haar bed gekluisterd. Ze heeft na een periode van opstandigheid haar lijden aan Christus opgedragen en wist daarna in haar lijden te berusten en daar zelfs vreugde in te vinden. Zo kon ze immers nog meer één zijn met God, die zelf geleden heeft. Ze kreeg steeds meer ziekten, die ze met alle pijn moedig droeg en at bijna niet meer op de heilige communie na, die ze van haar kapelaan ontving. In die tijd was er nog geen morfine!

Lidwina wist door haar houding troost te geven aan zieken die haar bezochten, maar er waren ook mensen die haar voor een bedriegster uitmaakten.

Lidwina kende vele visioenen, zoals waarin ze bezocht werd door een engel die haar een rozentak uit het paradijs aanbood, die pas zou bloeien bij haar overlijden en ondernam geestelijke reizen met haar engelbewaarder naar Rome en Jeruzalem, naar hemel, hel en vagevuur. Op het einde van haar leven ontving zij de stigmata. Haar leven is opgetekend door bekende geestelijken, zoals Thomas a Kempis en Johannes Brugman.

Al een jaar na haar dood bouwde het stadsbestuur van Schiedam een kapel boven haar graf, die later uitgroeide tot de Liduinakerk aan de Nieuwe Haven. Deze werd in 1968 afgebroken en Lidwina’s relieken werden verplaatst naar de huidige H. Liduina en Onze Lieve Vrouwe van de Rozenkransbasiliek aan de Singel in Schiedam, kortweg de Liduinabasiliek.

Tijdens de Reformatie (1615) werden haar relieken overgebracht naar Brussel, maar sinds 1871 zijn ze weer in Schiedam. In 1947 werden haar botten teruggevonden, waarvan na grondig onderzoek werd vastgesteld dat ze werkelijk van haar zijn. Deze relieken liggen nu in de naar haar genoemde basiliek.

In 2015 was er een Lidwina-jaar in Schiedam, ter ere van haar 125-jarige officiële status als heilige: er werd voor het eerst sinds de Reformatie weer een Liduina-processie gelopen, een tentoonstelling aan haar gewijd, een muziekspektakel ter ere van haar opgevoerd, een roos naar haar genoemd en een blond bier gepresenteerd. Nog zeer recent, in 2014, verscheen een nieuw boek over haar: “Een bovenaardse vrouw, zes eeuwen verering van Liduina van Schiedam”.

Ook leeft zij voort in de “beurs van Lidwina”: haar beurs zou nooit leeg raken, zodat ze kon blijven uitdelen aan de armen. Lidwina is patroonheilige van Schiedam en vanwege haar val op het ijs werd zij ook patrones van de schaatsers. Elk jaar trekt op zondag voor Hemelvaartsdag een tocht met de relieken van Liduina door de straten van Schiedam. Wegens de coronacrisis was er in 2020 geen processie, maar is er een video gemaakt: Vensters op Liduina (zie hieronder).

Bronnen en meer informatie:

http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Lidwina%20van%20Schiedam

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/06/14/06-14-1433-lidwina.php (met audio)

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/l/lidwina-van-schiedam

https://nl.wikipedia.org/wiki/Liduina_van_Schiedam

http://www.schiedam.nl/Def/Gemeentearchief/Archieven-en-Collecties/Incunabel-Liduina/Vertaling-Incunabel- Liduina.html

http://www.marypages.com/Lidwina.htm

http://www.hetkatholiekegeloof.nl/sub/h-lidwina/

http://www.liduinavanschiedam.nl/

http://www.beleven.org/verhaal/lidwina_van_schiedam_zomaar_een_heilige

http://www.verhalenbank.nl/solr-search?q=lidwina

https://www.anderetijden.nl/artikel/1964/Schaatsen-op-natuurijs-Immaterieel-Erfgoed

https://www.aartsbisdom.nl/video-vensters-op-liduina-met-kardinaal-eijk/

Bezinning mgr. Hendriks: Ben je ook bang voor het lijden, voor de toekomst? 

 

Achtergronden:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Basiliek_van_de_H._Liduina_en_Onze-Lieve-Vrouw_van_de_Rozenkrans

http://www.rijnmond.nl/nieuws/129473/Liduina-processie-op-21-juni-in-Schiedam (met radio-uitzending)

http://www.liduinabasiliek.nl/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Reformatie

http://historiek.net/tentoonstelling-over-liduina-de-heilige-van-schiedam/52445/

http://www.schiedamsnieuws.nl/nieuwe-publicatie-liduina-van-schiedam/

http://wp.titusbrandsmainstituut.nl/nl/?page_id=1933

http://stedelijkmuseumschiedam.nl/nl/tentoonstellingen/nu-in-het-museum/475-liduina-van-schaatsster-tot-stadsheilige

https://untappd.com/b/bierbrouwerij-de-arn-st-liduina/1136283

http://www.smartcms.nl/cms2/sites/1119/pdf/sint_liduina_commissie_schiedam_nieuwsbrief_11._mei_2015_pdf.pdf (programma Liduina-dag)

 

Engelstalig:

http://catholicsaints.info/saint-lydwina-of-schiedam/

http://skateguard1.blogspot.nl/2013/09/lidwina-patron-saint-of-ice-skating.html