12 juni

H. Odolphus (ca. 775-854), missionaris en Apostel der Friezen.

Odolphus (ook: Odulphus, Odolfus, Odulp, Olof) werd geboren bij Best (vroeger gemeente Oirschot) uit een adellijk geslacht en werd rond 805 pastoor van Oirschot. Na zijn intrede bij de benedictijnen ging hij naar Utrecht, waar hij enige jaren werkzaam was als kanunnik van de St. Salvatorkerk en kreeg door bisschop Frederik van Utrecht (feest 18 juli) de opdracht te missioneren ten noorden van Utrecht – in de voetsporen van H. Willibrord (feest 7 november, overleden 739), H. Bonifatius (feest 5 juni, overleden 754) en H. Liudger (feest 26 maart, overleden 809).

Odolphus wordt wel afgebeeld met een nap (verwijzend naar zijn naastenliefde en die in het bezit is van het Catherijneconvent), of met een gouden appel, die hij volgens de overlevering als beloning van een engel ontving toen hij een gehoorzame en ijverige leerling was.

Odolphus stichtte rond 850 als uitvalbasis naar het noorden een abdij in Staveren (later Stavoren), die later naar hem vernoemd zou worden, maar die uiteindelijk is verdwenen in de golven van de Zuiderzee. Daaraan is de legende rondom de Klokken van Sint Odolf verbonden. Het klooster van Staveren verhuisde in 1495 naar Hemelum.

Odolphus wordt behalve in Best ook in Wormer vereerd: de zondag na 12 juni werd in Wormer tot begin 20e eeuw een kermis gehouden en in Best een processie gelopen ter ere van St. Odolphus. Sinds 2007 is er weer een St. Odolphusbedevaart in Stavoren, Hemelum en Bakhuizen.

Odolphus genoot groot aanzien, ook omdat hij H. Hunger aanwees als opvolger van bisschop Frederick. Relieken zijn o.a. door rooftochten van Noormannen in 1034, die ze doorverkochten aan de abt van Evesham, aldaar terecht gekomen. Odolphus werd in de Middeleeuwen zelfs in België en Duitsland vereerd. Om zijn missionaire inspanningen in het noorden van Nederland, wordt Odolphus Apostel der Friezen genoemd. Daarnaast is hij patroonheilige van Best en siert hij het stadswapen.

Bronnen en meer informatie:

http://www.heiligen.net/heiligen/06/12/06-12-0855-odulfus.php

http://www.canonvanoirschot.nl/sint-odulphus

https://www.dbnl.org/tekst/_mad001199401_01/_mad001199401_01_0001.php

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-odulphuskerk-in-best

http://www.geschiedenisvanbest.nl/personen/odulphus/

http://www.odulphusvanbrabant.nl/sint-odulphus/cultuur-historie/de-heilige-odulphus/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Odulfus

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_klokken_van_Sint_Odolf

http://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/86 (verering Best)

http://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/891 (verering Wormer)

http://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/1119 (verering Staveren)

https://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/41 (verering Assendelft)

http://www.awn-beverwijk-heemskerk.nl/pdf/odulphus.pdf

https://www.purmerendsmuseum.nl/file/179/Op_Bedevaart_1608pdf/?&realId=0

https://www.sbodulphus.nl/index.php?site=www.sbodulphus.nl&cat=15&subcat=46

https://sint-odulphuskerk.be/odulphus/

 

Engelstalig:

http://catholicsaints.info/saint-odulph-of-utrecht/

http://catholicsaints.info/butlers-lives-of-the-saints-saint-odulph-canon-of-utrecht-confessor/

https://en.wikipedia.org/wiki/Odulf

Hoofdstuk uit het boek The Lives of the Fathers, Martyrs etc.

Informatie over Odulf in het boek History of the Abbey of Evesham

 

Achtergronden:

https://www.catharijneconvent.nl/adlib/27279/ (de nap van Odolphus)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Odulphusklooster

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_klokken_van_Sint_Odolf

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Odulphuskerk_(Best)

http://www.cubra.nl/auteurs/J-Rietveld/A/audomarense_odulphus_rietveld_beeldpagina.htm (Odolphus in de kunst)

http://www.cubra.nl/auteurs/J-Rietveld/A/acta_sanctorum_odulphus_rietveld_beeldpagina.htm

https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/doku.php?id=odulphus_kerk

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wapen_van_Best

https://www.british-history.ac.uk/vch/worcs/vol2/pp112-127 (over de abbey of Evesham)