11 juni

H. Barnabas apostelH. Barnabas (eerste eeuw), apostel en martelaar.

Barnabas wordt nog altijd geëerd in het Getijdengebed, met een eigen hymne en antifonen. Hoewel hij niet één van de twaalf apostelen was, kreeg hij toch de eretitel apostel, wegens zijn intensieve zendingswerk voor de jonge kerk. Hij wordt beschouwd als een van de stichters van de onafhankelijke Grieks Orthodoxe kerk en is patroon van Cyprus.

Hij kwam uit Cyprus uit een Joodse familie van Levieten en heette van geboorte Sosis, een variant van Jozef. Hij kreeg zijn religieuze opleiding in Jeruzalem, waar hij getuige was van Jezus’ wonderen. Na Jezus’ dood besloot hij, zoals Jezus had opgeroepen, al zijn bezittingen weg te geven aan de armen en de jonge kerk. Deze vrijgevigheid weerspiegelt een radicale toewijding aan het evangelie.

Nog in Jeruzalem kreeg hij de naam Barnabas (Zoon van de Vertroosting) van de apostelen en in het jaar 45 vergezelde hij H. Paulus van Tarsus op zijn eerste zendingsreizen. Eerst in Antiochië, waar Jezus’ volgelingen voor het eerst christenen werden genoemd, en later in Cyprus, zijn geboorteland.
Ze wilden de grote Joodse gemeenschap bekeren, en hoewel dat deels lukte, wisten ze vooral de Romeinse gouverneur aldaar, Sergius Paulus, te bekeren. Zo werd Cyprus het eerste land ter wereld met een christelijke leider.

In het jaar 49 pleitten Barnabas en Paulus er in het Apostelconcilie voor dat niet-joden die zich bekeerden, niet aan alle joodse wetten hoefden te voldoen, zoals de besnijdenis.

Barnabas geneest een zieke man door hem het evangelie van Matteüs boven het hoofd te houden.

Tijdens zijn tweede bezoek aan Cyprus in 75 werd Barnabas geholpen door zijn neef Johannes Marcus, wat tot een flinke ruzie met Paulus leidde. Barnabas werd hier gearresteerd en gevangen genomen in de synagoge van Salamis. Diezelfde nacht nog werd hij gestenigd en begraven ergens op het platteland, maar daar gevonden door zijn neef, die hem begroef onder een boom met het Matteüsevangelie op zijn lichaam.

Deze plek werd pas in 478 teruggevonden, na een droom aan aartsbisschop Anthemios.

Zijn relieken liggen nu in het later op zijn graf gebouwde St. Barnabasklooster in Famagusta (nabij Salamis), waar ook een iconenmuseum in is gevestigd. Barnabas zou zelfs in Milaan zijn geweest, waar een aan hem gewijde San Barnabakerk bestaat waar de kloosterorde de Barnabieten werd gesticht door H. Antonius Zaccaria.

We kunnen veel teruglezen over Barnabas in de Bijbel. Hij wordt voor het eerst genoemd in Handelingen 4,36-37 en verderop in de Handelingen 11,21-26, Handelingen 13, 1-3, Psalm 98 en Mt 10, 7-13.

Bronnen en meer informatie:

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/b/barnabas

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/06/11/06-11-0100-barnabas-apostel.php

https://nl.wikipedia.org/wiki/Barnabas

http://www.kcv-net.nl/meer/charisma-s/charismas-belicht/wie-is-een-apostel/apostel-barnabas

http://bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/1053

http://bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/1054

http://bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/1055

 

Engelstalig:

https://en.wikipedia.org/wiki/Barnabas

http://www.whatson-northcyprus.com/interest/famagusta/salamis/barnabas.htm

https://www.catholicculture.org/culture/liturgicalyear/calendar/day.cfm?date=2016-06-11

http://catholicsaints.info/saint-barnabas-the-apostle/

http://catholicsaints.info/the-acts-of-barnabas/

http://catholicsaints.info/golden-legend-life-of-saint-barnabas-the-apostle/

https://www.franciscanmedia.org/saint-barnabas/ (met audio)

http://www.catholicireland.net/saintoftheday/st-barnabas-1st-century-apostle/

http://jewishencyclopedia.com/articles/2533-barnabas-joses

https://www.simplycatholic.com/st-barnabas-the-forgotten-apostle/

 

Achtergronden:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Concilie_van_Jeruzalem

https://nl.wikipedia.org/wiki/Brief_van_Barnabas

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/h/handelingen-der-apostelen

https://en.wikipedia.org/wiki/San_Barnaba_(Milan)

https://bijbel.eo.nl/bijbel/handelingen/14/

http://cyprus.nl/het-st-barnabas-klooster-noord-cyprus/