07 juni

Z. Anna St. BartholomeüsZ. Anna van St. Bartholomeüs (1549-1626), karmelietes en beschermheilige van Antwerpen.

Anna was een Spaanse ongeschoeide karmelietes en metgezel van Teresa van Avila (feest 15 oktober). Anna leidde de stichtingen van karmelietenkloosters in Frankrijk en de Lage landen.

Ze was heel vroom opgevoed door haar ouders, die een privéruimte hadden waar dagelijks de mis werd opgedragen. Haar moeder ontfermde zich over armen en voedde wezen op als haar eigen kinderen. Sinds haar kindertijd had Anna al visioenen. Op haar tiende werd Anna wees, ging schapen hoeden en besloot haar verdere leven aan God te wijden. Toen ze erg ziek was, ging ze naar een kapel gewijd aan H. Bartholomeüs om een noveen te bidden en eenmaal binnen genas ze terstond. Vandaar dat ze zijn naam als kloosternaam aannam.

Ze trad in bij de ongeschoeide karmelieten als lekenzuster in Avila in 1570 en wijdde zich aan de ziekenzorg. Teresa van Avila was haar priorin, die op Kerstmis 1577 haar arm brak en door Anna werd verzorgd. Ze werden onafscheidelijk. Anna was haar vertrouwelinge, secretaresse en reisgezel. Teresa stierf in haar armen in 1582.

Anna nam deel aan de stichting van het klooster in Ocana en ging vanaf oktober 1604 met zes andere nonnen naar Frankrijk. Vanuit Pontoise ging ze naar Parijs om kloosters te stichten en tenslotte in 1612 naar Antwerpen. Met behulp van de aartshertogen Albrecht en Isabella werd een nieuw klooster gebouwd, dat tot stand kwam tussen 1636 en 1639. Anna bleef tot haar dood priorin.

Tot twee maal toe wist ze Antwerpen uit handen van de Protestanten te houden, in 1622 en 1624 in het begin van de Dertigjarige Oorlog. Vandaar dat ze beschermheilige van Antwerpen is.
In 1783 werd het klooster overigens ingelijfd door de Franse Revolutie, maar sinds 1843 is de kerk weer in karmelitaanse handen.

Anna heeft vele brieven en ook een autobiografie nagelaten, die bewaard worden in het klooster in Antwerpen. Daarin staan vele meditaties over het lijden van Christus en de schoonheid van stilte.

Het klooster in Antwerpen is nog steeds een slotklooster, waarin de zusters leven als in de 17e eeuw.
Anna werd in 1917 zalig verklaard.

Bronnen en meer informatie:

https://www.karmelgent.be/zalige/7-juni-1626-z-anna-van-sint-bartholomeus/

https://www.kerknet.be/sites/default/files/120603-Homilie%20400%20jaar%20Karmel%20kathedraal.pdf

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/06/07/06-07-1626-anna.php

http://www.dewereldmorgen.be/foto/2012/11/07/jubileumdag-stichting-karmel-antwerpen-op-6-november

http://karmel.be/communities/karmelietessen-antwerpen

http://karmel.be/de-orde/belangrijke-figuren/johannes-van-het-kruis/de-karmel-spaanse-nederlanden

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/6066

https://christinaweller62.wordpress.com/heiligen/ (naar beneden scrollen)

Hoofdstuk uit het boek “Ik ben met u tot het einde der tijden”

Radio-uitzending: http://www.woord.nl/luister.IMX_NCRV_684717.html (“Rozegeur en prikkeldraad”)

Engelstalig:

https://en.wikipedia.org/wiki/Anne_of_Saint_Bartholomew

http://www.thecarmel.ca/saint_anne.aspx

http://www.ocarm.org/en/content/liturgy/bl-anne-st-bartholomew-ocd-virgin-m

http://catholicsaints.info/blessed-anne-of-saint-bartholomew/

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=5800

http://www.meditationsfromcarmel.com/content/bl-anne-st-bartholomew-feast-day