06 juni

H. Nortbertus van GennepH. Norbertus van Gennep, van Xanten (1080-1134), bisschop en stichter Norbertijnen

Norbertus kwam uit Gennep uit een rijke familie en hoewel hij kanunnik en subdiaken werd in Xanten, leefde hij liefst zo luxe mogelijk. Nadat hij ternauwernood ontsnapte aan de dood bij een plotselinge onweersbui en zich door God persoonlijk aangesproken voelde om zich te bekeren, liet hij zich in 1115 priester diaken wijden en besloot als boeteprediker rond te trekken.

Hij vestigde zich in het dal van Prémontré, na een periode waarin hij predikend rondtrok en al zijn bezittingen aan de armen had weggegeven. Hij kreeg vele volgelingen in Prémontré en op aandringen van de bisschop van Laon stichtte hij daar in 1120 de orde van de premonstratenzer monniken, een orde van reguliere kanunniken, die later bekender werden naar Norbert als de Norbertijnen.

Vanwege hun witte habijt worden ze ook wel Witheren genoemd. Norbertijnen wonen in een gemeenschap naar de Regel van Augustinus, aangevuld met regels uit het benedictijnse klooster Cluny en streven naar een gemeenschappelijk leven met nadruk op armoede, evangeliseren en dienst aan het pastoraat.

Norbertus stichtte al snel met behulp van een schenking van een plaatselijke graaf een tweede abdij in Floreffe (bij Namen) en een derde in Laon, de abdij van St. Maarten en later nog vele andere abdijen. Zijn regel werd goedgekeurd in 1126 door paus Honorius II.

Een kenmerk van zijn orde was de liefde voor de eucharistie; daarom wordt hij vaak afgebeeld met een monstrans. Ook bestreed hij de dwaalleer van Tanchelm, een invloedrijk sekteleider die de sacramentenleer in twijfel trok.

Norbertijnen combineren contemplatie met actieve werkzaamheden in de samenleving. Ook ontstond er een vrouwenorde, de norbertinessen, door toedoen van de Franse edelvrouwen Ricvera van Clastres, Adèle van Montmorency en Agnes van Braine. Norbertinessen leven vooral als slotzusters binnen een klooster en richten zich op het gebed.

In 1126 werd Norbertus aartsbisschop van Maagdenburg, waar hij in 1134 stierf. Hij had in zijn bisdom veel geijverd voor evangelisatie en een zuiver geloof. Daarin was hij zeer vasthoudend en vastbesloten.

Norbertus werd in 1582 heilig verklaard. Zijn relieken lagen eerst in Maagdenburg, maar werden overgebracht in 1627 naar de abdij Strahov in Praag (bekend om zijn uitgebreide bibliotheek), om ze te beschermen tegen de protestanten, die in de Dertigjarige Oorlog vochten tegen de katholieken.

De Norbertijnen hebben zich overal in Europa gevestigd, tot in Estland en het Heilig Land. In Nederland zijn de Norbertijnen bekend van de Abdij van Berne in Heeswijk, die liturgieboekjes verzorgt voor parochies en een eigen uitgeverij heeft. De abten Frederik en Siard waren eerste abten van het Norbertijner klooster Mariëngaarde bij Hallum.

Norbertus’ eerste abdij in Prémontré werd tijdens de Franse Revolutie in beslag genomen en is tegenwoordig een psychiatrisch centrum. In 2021 werd uitgebreid stilgestaan bij het 900-jarig bestaan van de Norbertijnen.

Bronnen en meer informatie:

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/n/norbertus

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/n/norbertijnen

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/n/norbertinessen

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/w/witheren

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/p/premonstratenzers

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/p/premontre

https://nl.wikipedia.org/wiki/Norbertus

http://www.abdijvanberne.nl/

https://www.abdijvanberne.nl/nieuws/video-een-reis-door-de-tijd-900-jaar-norbertijnen/

http://archief.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=85809

http://www.sintcatharinadal.nl/index.php/geschiedenis

http://www.leffe.com/nl/nieuws/leffology/de-orde-der-norbertijnen-9-eeuwen-de-abdij-van-leffe

http://www.bisdom-roermond.nl/heilige-norbertus-een-witheer-uit-gennep

 

Engelstalig:

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=87

https://www.franciscanmedia.org/saint-norbert/ (met audio)

http://www.newadvent.org/cathen/11100b.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Norbert_of_Xanten

http://catholicsaints.info/saint-norbert-of-xanten/

http://www.catholicireland.net/saintoftheday/st-norbert-1080-1134-founder-of-the-canons-of-premontre/

 

Achtergronden:

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/video/900-jaar-norbertijnen-eenheid-verscheidenheid-video

http://www.heiligen-3s.nl/wb/premonstratenzers.php

http://memo.hum.uu.nl/kloosterkleding/Premonstratenzer_orde.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Pr%C3%A9montr%C3%A9

https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Floreffe

http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/overzicht-van-de-dertigjarige-oorlog/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tanchelm

Een reis door de tijd, 900 jaar Norbertijnen Traditie – YouTube