05 juni

H. BonifatiusH. Bonifatius (673-754), missionaris en martelaar.

Met zijn missioneringsactiviteiten (zijn vele reizen en het stichten van bisdommen) staat Bonifatius nog altijd symbool voor een verenigd Europa. Hij wordt de Apostel der Friezen en Apostel van Duitsland genoemd, omdat hij vooral daar actief was.

Bonifatius, geboren Winfried in het zuidwesten van Engeland, ging als zevenjarige al in het klooster in Exeter. Eenmaal opgeleid ging hij in 716 naar Friesland om de Germanen te kerstenen als Pelgrim voor Christus. Toen dat niet lukte ging hij terug naar Engeland. Drie jaar later ging hij naar paus Gregorius II in Rome, die hem de opdracht gaf bisdommen te stichten ten oosten van de Rijn, naar de Germanen en Franken. De bisdommen Utrecht en Antwerpen waren zijn uitvalsbasis. Ondertussen ging hij regelmatig naar Rome om te overleggen met de paus.

Bonifatius ging niet altijd even tactvol te werk: hij hakte bv in Fitzlar een heilige eik, gewijd aan Donar om, om te laten zien dat er niets ergs zou gebeuren, en bouwde van het hout een kerkje. Daar staat nu de St. Petrusdom.

In 722 werd Bonifatius benoemd tot bisschop-missionaris door paus Gregorius II en kreeg zijn naam Bonifatius, genoemd naar Bonifacius van Tarsus. In 746 werd hij bisschop van Mainz. In die functie stichtte hij o.a. de abdij van Fulda, wat een belangrijk christelijk centrum van Europa zou worden.

Bonifatius werd in zijn bekeringswerk gesteund door Lioba (feest 28 september), een verre nicht, met wie hij veel correspondeerde. Zij stichtte meerdere vrouwenkloosters, zoals die van Egmond Buiten.

In 754 besloot Bonifatius op hoge leeftijd (hij was al 80!) alsnog een poging te doen de Friezen te bekeren. Met 52 missionarissen trok hij naar Dokkum, waar hij een doopfeest had georganiseerd. Onderweg daarnaartoe werd hij echter overvallen. Hij probeerde zich nog te beschermen door een Bijbel boven zijn hoofd te houden, maar werd toch vermoord. Op die plek ontstond een bron, die geneeskrachtige eigenschappen zou hebben. Deze Bonifatiusbron is nog steeds te bezoeken in Dokkum.

Bonifatius werd meteen heilig verklaard en zijn lichaam werd naar Fulda gebracht, waar de abdij een bedevaartsoord werd. Zijn boek met de sporen van het zwaard ligt daar ook. Ieder jaar zijn er nog feesten voor Bonifatius, zowel in Dokkum als in Duitsland. Vooral in 2004 was het grote Bonifatiusjaar, maar vergeten we ook niet de eerste grote bedevaart van 1926 naar Dokkum, opgeroepen door Titus Brandsma, zelf een Fries, die Bonifatius portretteerde als grondlegger van ons christelijke vaderland en die zorgde voor een bedevaartkerk in Dokkum.

Bonifatius is patroon van het bisdom Utrecht en Groningen, van Fulda en van vele andere steden en bisdommen, maar ook van bierbrouwers, boekhandelaren en kleermakers. In 2016 was het 1300 jaar geleden dat Bonifatius vanuit Engeland in Wijk bij Duurstede (Dorestad) arriveerde, wat werd gevierd met een tentoonstelling in Wijk bij Duurstede in Museum Dorestad.

 

Bronnen en meer informatie:

http://www.heiligen-3s.nl/heili…/…/06-05-0754-bonifatius.php

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/b/bonifatius

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bonifatius_(heilige)

http://www.marypages.com/Bonifatius.htm

http://www.klap.net/leerkr/suggesties/sug877/877bonifatius2.html

http://www.historien.nl/bonifatius-de-dokkumse-moordzaak/

http://www.isgeschiedenis.nl/aanslag/bonifatius-754-vermoord-bij-dokkum/

http://www.isgeschiedenis.nl/archiefstukken/bonifatius_de_eerste_europeaan_bij_dokkum_vermoord/

https://www.bonifatiuskapel.nl/historie.html

 

Podcast: Podcast 5 juni Bonifacius bij Dokkum vermoord

Uitzendinghttp://www.schooltv.nl/video/bonifatius-bij-dokkum-vermoord-waarom-eigenlijk/

Uitzending: https://www.rtvutrecht.nl/embedded/RTV1503184/ (Maarten van Rossum over Bonifatius)

Boek: Bonifatius in Dorestad en Kanttekeningen daarbij

 

Engelstalig:

https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Boniface

https://www.franciscanmedia.org/saint-boniface/ (met audio)

http://www.newadvent.org/cathen/02656a.htm

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=29

http://www.biography.com/people/st-boniface-9219073

http://www.britannica.com/biography/Saint-Boniface

http://www.catholicireland.net/saintoftheday/st-boniface-674-754/

 

Achtergronden:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dom_van_Fritzlar

https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Fulda

https://en.wikipedia.org/wiki/Leoba

http://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/173 (Titus Brandsma en Dokkum)

http://www.bonifatiuskapel.nl/html/titusbrandsma_1.html