31 mei

H. Felix van NicosiaH. Felix van Nicosia (1715-1787), kapucijner monnik.

Felix, geboren als Giacomo Antonio Amoroso in Nicosia, Sicilië, is heilig verklaard om zijn diepe gehoorzaamheid aan zijn orde en alles wat God van hem vroeg.

Hij kwam als ongeschoolde jongen al jong in aanraking met het religieuze leven van het kapucijnenklooster vlakbij zijn ouderlijk huis. Kapucijnen danken hun naam aan de cappuccio, de puntige monnikskap die ze dragen, en leven strikt de eenvoud en armoede van Franciscus na door te bedelen en volstrekt niets te bezitten.

Na de dood van zijn ouders wilde Felix intreden, maar acht jaar lang werd hij telkens geweigerd. Bij een ontmoeting met de provinciaal van Messina in 1743 smeekte hij wederom om toegelaten te worden, en die gaf hem toestemming opgeleid te worden in Mistretta voor zijn noviciaat. Daar nam hij de naam Felix aan, genoemd naar Felix van Cantalice (feestdag  18 mei), die net dertig jaar eerder was heilig verklaard, eerste heilige en patroon van de kapucijnbroeders is en die hij zeer bewonderde om zijn nederigheid en gehoorzaamheid. Zo ging Felix van Nicosia voortaan ook leven. Beide mannen traden op hun 29e in, hebben 43 jaar van hun leven gegeven en stierven op 72-jarige leeftijd.

Na zijn opleiding ging hij terug naar Nicosia, waar hij dagelijks de deuren langsging om aalmoezen te vragen voor het klooster. Onderweg onderwees hij altijd opgewekt kinderen over het geloof. Hij onderhield de kloostertuin, repareerde schoenen en zorgde voor de zieken. Hij had een bijzondere devotie voor het H. Sacrament, evenals voor Jezus en Maria van Zeven Smarten en was gezegend met de gave van genezing, zowel voor tijdelijke als geestelijke ziektes en kon op twee plaatsen tegelijk aanwezig zijn (bilocatie).

Deze gaven bleken onmisbaar in zijn zorg voor de zieken tijdens een grote epidemie in 1777 in Cerami (ten noorden van Nicosia), voor wie hij ondanks zijn gevorderde leeftijd meteen onvermoeibaar ging zorgen. Ook onderwierp hij zich aan geseling gedurende 33 jaar, wat in zijn tijd niet ongebruikelijk was, aan allerlei vernederingen en zelfmutulaties, vaak op bevel van een meerdere, die hij nederig en heldhaftig onderging, in zijn gehoorzaamheid aan het lijden van Christus.

Felix deed niets zonder toestemming en vroeg aan het einde van zijn leven zelfs toestemming om te mogen sterven.

Felix werd in 1888 zalig en in 2005 heilig verklaard. Hij ligt begraven in de kathedraal van Nicosia. Ter gelegenheid van zijn 300e geboortedag in 2015 is een film over hem gemaakt, die in 2016 is uitgekomen: Un Santo senza parole (Een heilige zonder woorden), zie trailer (helaas zonder ondertiteling). Felix is patroonheilige van schoenmakers.

Binnen de franciscaanse orde wordt zijn feestdag gevierd op 2 juni. Op de katholieke kalender wordt hij herdacht op zijn sterfdag, 31 mei.

Bronnen en meer informatie:

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/06/01/06-01-1787-felix.php

https://nl.wikipedia.org/wiki/Felix_van_Nicosia

 

Achtergronden:

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/k/kapucijnen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bilocatie

http://www.kapucijnen.com/kapucijn/kapmannen1.html

http://www.kapucijnen.com/kapucijn/kap_historie.html

http://www.kapucijnen.com/kapucijn/kap_historie_lang.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kapucijnen

http://www.heiligen.net/wb/noviciaat.php

http://www.ofmcap.org/en/

 

Engelstalig:

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20051023_da-nicosia_en.html

http://saintscatholic.blogspot.nl/2014/03/saint-felix-of-nicosia.html

https://www.capuchinfriars.org.au/index.php/about-us/our-saints/item/258-saint-felix-of-nicosia

http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-felix-of-nicosia.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Felix_of_Nicosia

http://www.capuchin.org/about/history/saints/detail/1c1