16 mei

H. Andreas Bobola (1591-1657), martelaar en co-patroonheilige van Polen

Andreas (Pools: Andrzej), geboren in een adellijke familie Sandomierz (Polen), trad in bij de jezuïeten in 1611 waarna hij docent filosofie werd. Na zijn studie theologie werd hij achtereenvolgens priester, pastoor en overste van de jezuïeten. Tijdens een grote pestepidemie verzorgde hij de zieken; daarom wordt hij ook aangeroepen bij epidemieën.

Hij missioneerde tussen 1636 en 1656 in Polen en Litouwen en bekeerde velen. Dat levert hem de bijnaam ‘Jager van de Zielen’ op.

Op 10 mei 1657 werd hij door Oekraïense kozakken en tartaren gevangen genomen, omdat hij jezuïeten heimelijk onderdak verschafte. Dit gebeurde tijdens de Chmelnytsky-opstand, waarin een sterk anti-katholieke klimaat heerste. De kozakken wilden de macht van de adel breken, waartoe ook vele katholieken behoorden, waaronder Andreas zelf. Tijdens deze opstand werden ook duizenden joden vermoord. Andreas bleef tot het einde voor zijn beulen bidden en stierf aan de gevolgen van extreme marteling.

Andreas’ lichaam is vele malen verplaatst; van Pinsk naar Polotsk en bleek daarna onvindbaar. Pas na een visioen van pater Martin Gedebski in 1701 werd Andreas’ lichaam terug gevonden, dat nog onaangetast bleek. De Bolsjewieken brachten het in 1922 naar Moskou en in 1923 werd zijn lichaam naar het Vaticaan gebracht.

In 1938 weer terug geschonken aan Polen (Warschau); een arm wordt als reliek bewaard in de Il Gesùkerk in Rome. Zijn lichaam rust sinds 1989 in het heiligdom van St. Andrzej Bobola in Mokotów, een wijk van Warschau, waarin ook een museum aan hem gewijd is gewijd.

Hij werd in 1853 zalig en in 1938 heilig verklaard en is uitgeroepen tot patroonheilige van Polen (samen met H. Casimir, feest 4 maart) en van Litouwen en het aartsbisdom Warschau.

Zijn feestdag wordt in Polen gevierd op 21 februari en bij de jezuïeten op 23 mei.
Op 16 mei 1957 verscheen de encycliek Invicti Athletae Christi (De Onoverwonnen strijder voor Christus) van paus Pius XII ter gelegenheid van Andreas’ 300e sterfdag.

Bronnen en meer informatie:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Andreas_Bobola

http://www.volkoomen.nl/heiligen/16%20mei.htm

https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?identifier=KDC01%3A7237776

https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Bobola

 

Engelstalig:

https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Bobola

http://catholicsaints.info/saint-andrew-bobola/

http://catholicsaints.info/catholic-encyclopedia-saint-andrew-bobola/

 

Achtergronden:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Chmelnytsky-opstand

https://nl.wikipedia.org/wiki/Invicti_athletae_Christi

http://www.vatican.va/content/pius-xii/en/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_16051957_invicti-athletae.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanktuarium_%C5%9Bw._Andrzeja_Boboli_w_Warszawie

http://www.rakowiecka.jezuici.pl/sanktuarium-11413/muzeum-sw-andrzeja-boboli-11438

Noveen tot de heilige Andrzej Bobola in tijden van Corona (Pools)