14 mei

H. Corona (161-177 of 287-303), martelares

Corona wordt vereerd vanwege haar standvastigheid in het geloof en is patroonheilige van schatzoekers en daardoor van zakenmensen. Ze wordt aangeroepen bij epidemieën en stormen.

Corona, ook Stephana genoemd, is een jonge martelares, waarschijnlijk uit Alexandrië (Egypte). Volgens andere overleveringen kwam ze uit Damascus (Syrië) of Antiochië (Turkije). De bronnen zijn niet eenduidig over de tijd waarin ze leefde (2e of 3e eeuw), maar wel dat ze als 16-jarige jonge vrouw gehuwd was met Victor Bûqtûr (ook bekend als Victor van Siena), een Romeinse soldaat die in Damascus was gelegerd en trouw bleef aan zijn geloof in Christus en daarom onthoofd werd. Corona zag hem gekroond in de hemel en bleef het martelaarschap niet bespaard: toen ze beleed dat ze ook christen was, werd ze vastgebonden tussen twee palmbomen en uit elkaar gerukt.

De naam Corona betekent in het Latijn ‘krans’ of ‘de gekroonde’, wat verwijst naar haar martelaarschap (gekroond in de hemel) en wordt ook wel Staphana genoemd; deze naam komt uit het Grieks en betekent ook ‘krans’. Beide namen verwijzen dus naar haar martelaarschap.

In Oostenrijk zijn twee plaatsen naar haar genoemd die vroeger bekende pelgrimsoorden waren, nl. Sankt Corona am Wechsel (waar een Coronabeeld gevonden werd in een holle lindeboom) en Sankt Corona am Schöpfl (waar een heilige bron is met geneeskrachtig water). Tot 1924 heette de Oostenrijkse munt ook Corona.

Sinds de 6e eeuw wordt ze al vereerd in Noord- en Midden-Italië, met name in Osimo, omdat daar haar relieken naar werden getransleerd (op 18 september 1191). Door keizer Otto III kwamen relieken in Aken en door keizer Karel IV in Praag. In de orthodoxe kerk valt haar feestdag op 11 november en in de Armeense kerk op 10 november.

In verband met de Coronacrisis voorjaar 2020 werd zij in Nederland vereerd in de Gerardus Majellakerk in Utrecht.

 

Bronnen en meer informatie:

https://www.kuleuven.be/thomas/page/heilige-corona/

https://www.heiligen.net/heiligen/05/14/05-14-0177-victor-egypte.php

https://www.heiligenlexikon.de/BiographienC/Corona_Stephana.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Corona_(Stephana)

https://www.aartsbisdom.nl/bidden-bij-heilige-corona-in-gerardus-majella-kerk/

Engelstalig:

http://catholicsaints.info/saint-corona-the-martyr/

https://en.wikipedia.org/wiki/Victor_and_Corona

 

Achtergronden:

https://www.heiligenlexikon.de/BiographienV/Victor_Buqtur.html

http://www.santivittoreecorona.it/

https://stcorona.net/geschichte/geschichte-von-st-corona

https://de.wikipedia.org/wiki/St._Corona_am_Sch%C3%B6pfl

https://de.wikipedia.org/wiki/Pfarr-_und_Wallfahrtskirche_St._Corona_am_Wechsel

https://de.wikipedia.org/wiki/St._Corona_am_Wechsel