10 mei

H. Johannes van Avila (1499-1569), kerkleraar en Apostel van Andalusië

Johannes is met name bekend geworden als vurig prediker in Andalusië, waar hij de eretitel Apostel van Andalusië aan heeft te danken. Hij was geestelijk leidsman en correspondeerde met o.a. H. Teresa van Avila, H. Franciscus Borgia, H. Johannes de Deo en H. Ignatius van Loyola, maar ook met vele anderen en heeft daarnaast vele preken en andere geschriften nagelaten over de eucharistie en Maria.

Hij verloor zijn ouders tijdens zijn priesteropleiding en droeg zijn eerste mis op in de kerk waar zij begraven waren. Hierna gaf hij al zijn bezittingen aan de armen en besloot missionaris te worden in Mexico. Zijn preektalent werd echter opgemerkt door een priester, die hem aanbeval bij de aartsbisschop van Sevilla. Die overreed hem in Andalusië te blijven om het geloof daar te versterken na de eerdere overheersing door de Moren.

De kerken stroomden vol met toehoorders als hij preekte en hij kreeg al snel enkele volgelingen. Hij preekte echter zo vurig tegen de rijken, dat hij een jaar in de gevangenis raakte. In die tijd schreef hij een vertaling van de Navolging van Christus van Thomas à Kempis. Na rehabilitatie kreeg hij in Cordoba een aanstelling, van waaruit hij in totaal 15 scholen en opleidingen wist te stichten, onder andere in Cordoba, Jerez de la Frontera, Zafra en Priego, waaruit drie universiteiten voortkwamen. Hij werd zelf eerste rector van de in 1538 gestichte universiteit van Baeza. Hij weigerde aanbiedingen om bisschop te worden en zette zich in voor de verbetering van priesteropleidingen.

Hoewel hij met zijn volgelingen een apostolisch genootschap wilde stichten, werd de invloed van de jezuïeten, in 1540 gesticht door Ignatius van Loyola, groter. Toen Johannes rond 1551 zwakker werd, stimuleerde hij zijn volgelingen zich bij de jezuïeten aan te sluiten, waarmee hij de verspreiding van deze orde bevorderde. Tot zijn dood bleef hij zwak van gezondheid en hij werd op zijn eigen verzoek begraven in de jezuïetenkerk in Cordoba, waar later een heiligdom voor hem is gebouwd.

Johannes werd heilig verklaard in 1970 en verheven tot kerkleraar in 2012. Hij is patroonheilige van de seculiere clerus (priesters) van Spanje. In 2019 werd een jubeljaar voor hem afgekondigd ter gelegenheid van zijn 450e sterfdag op 10 mei van dat jaar. In 2020 was het 125 jaar geleden dat hij zaligverklaard en 50 jaar geleden dat hij heilig verklaard werd. Dit jubeljaar is met een jaar verlengd vanwege de coronacrisis.

 

Bronnen en meer informatie:

https://www.lucepedia.nl/dossieritem/johannes-van-avila/johannes-van-avila

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/j/johannes-van-avila

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=680&nws=1372

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4719&id=0

https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_van_%C3%81vila

 

Engelstalig:

http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/apost_letters/documents/hf_ben-xvi_apl_20121007_giovanni-avila.html

https://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?id=6038

https://www.franciscanmedia.org/saint-john-of-avila/ (met audio)

https://catholicsaints.info/saint-john-of-avila/

https://nl.findagrave.com/memorial/126524586/juan_de_%C3%A1vila

https://en.wikipedia.org/wiki/John_of_%C3%81vila

 

Achtergronden:

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/vaticaan-verlengt-jubeljaar-voor-de-heilige-johannes-van-avila

https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Baeza