07 mei

H. Domitianus van HuyH. Domitianus van Hoei (overleden 560), bisschop.

Domitianus was een sterk verkondiger van het geloof, met name in de Maasvallei, en hield zich vooral bezig met de bekering van ketters en heidenen. Hij was bisschop van Tongeren en Maastricht en was mede ondertekenaar van het Concilie van Auvergne in 535, waarin de basis van het canoniek recht werd vastgesteld.

Op het vijfde Concilie van Orléans in 549, pleitte hij tegen simonie (geld verdienen aan geestelijke noden, als vorm van corruptie), tegen ketterijen zoals het Nestorianisme en voor het aanstellen van bisschoppen door de kerk (zonder inmenging van de koning, zoals tot dan gebruikelijk was). Verder stond hij bekend als een geleerde met een grote voorliefde voor armen en zieken, voor wie hij kerken en opvanghuizen stichtte.

Er werden vele wonderen aan hem toegeschreven, zoals dat hij een draak zou hebben verjaagd uit de omgeving van Hoei en dat er op zijn gebed regen kwam (in sommige verhalen een bron) in tijden van grote droogte en hongersnood. Bekend is dat hij voor deze hongersnood ook geld inzamelde. De draak verwijst waarschijnlijk naar zijn ijver om ketters te verdrijven en heidenen te bekeren.

Na zijn dood werd hij begraven in de Onze Lieve Vrouwekerk in Hoei, waar nog altijd een reliekschrijn van hem is. Ook is een reliek te vinden in de St. Servaasbasiliek van Maastricht. Domitianus kan worden aangeroepen bij koorts.

 

Bronnen en meer informatie:

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/05/07/05-07-0549-domitianus.php

https://nl.wikipedia.org/wiki/Domitianus_van_Hoei

http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/nnbw/#source=1&page=370&view=imagePane

https://nl.wikipedia.org/wiki/Collegiale_kerk_Onze-Lieve-Vrouw_en_Domitianus_van_Hoei

Achtergronden:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Concilie_van_Clermont_(535)

https://en.wikipedia.org/wiki/Fifth_Council_of_Orl%C3%A9ans

https://nl.wikipedia.org/wiki/Canoniek_recht

https://nl.wikipedia.org/wiki/Simonie

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nestorianisme

 

Engelstalig:

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=2949

http://catholicsaints.info/saint-domitian-of-huy/

https://en.wikipedia.org/wiki/Domitian_of_Huy