28 april

www.heiligen-3s.nl/heiligen/04/28/04-28-1841-Pierre-Chanel.php +++ Illustratie.

H. Pierre Chanel (1803-1841), missionaris en martelaar.

Pierre (Petrus) is de eerste martelaar van Oceanië (Stille Zuidzee), waar hij missionaris was namens de paters Maristen, bij wie hij in 1831 was ingetreden. De congregatie van de paters Maristen (Sociëteit van Maria) was nog maar net vijftien jaar eerder gesticht door de (eerbiedwaardige) priester Jean-Claude Colin. Overigens bestaan de paters Maristen nog steeds, ook in Nederland. Deze orde moet niet verward worden met de Broeders Maristen, gesticht door H. Marcellin Champagnat (feest 6 juni).

Pierre was als kind schaapherder en werd na zijn priesterwijding eerst pastoor in Crozet, toen docent aan het seminarie van Belley en daarna missionaris. Met een groep van vier priesters en drie medebroeders werd hij vervolgens uitgezonden naar de Stille Zuidzee.

Pierre werkte voornamelijk op het eiland Futuna. Hij zorgde voor zieken en gewonden bij de daar heersende stammenoorlogen, wat hem veel aanzien bij de bevolking gaf en waardoor hij velen wist te bekeren. Ook leerde hij de plaatselijke taal en gaf catechese op een plaatselijke school.

Pierre’s bekeringswerk leidde tot de doop van de zoon van het stamhoofd. Deze was daar echter niet blij mee en vermoordde hem vervolgens met een stuk tuingereedschap.

Een jaar na Pierres dood bekeerde de hele bevolking zich alsnog tot het christendom en werd Pierre patroonheilige van het eiland.

In 1889 werd hij zalig en in 1954 heilig verklaard en uitgeroepen tot patroonheilige van heel Oceanië.

Bronnen en meer informatie:

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/04/28/04-28-1841-pierre.php

http://www.hetkatholiekegeloof.nl/sub/h-petrus-chanel/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Petrus_Chanel

 

Over de Maristen:

http://www.maristen.nl/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paters_Maristen

http://www.heiligen-3s.nl/wb/maristen.php

http://www.marists.eu/files/docs/Bulletins/Bulletin4NL.pdf

https://www.jeanclaudecolin.org/

 

Engelstalig:

http://catholicsaints.info/saint-peter-chanel/

http://catholicsaints.info/catholic-encyclopedia-blessed-pierre-louis-marie-chanel/

https://www.franciscanmedia.org/saint-peter-chanel/ (met audio)

http://www.catholicculture.org/culture/liturgicalyear/calendar/day.cfm?date=2015-04-28

http://www.catholicireland.net/saintoftheday/st-peter-chanel-1803-41/

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Chanel

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=403