20 april

H. Hildegonda van SchönauH. Hildegund van Schönau (1170-1188), monnik.

Hildegunds leven is die van een vrouw in mannenkleren. Vlak na Hildegunds geboorte overleed haar moeder, en haar vader beloofde God een pelgrimsreis naar Jeruzalem te maken wanneer zijn dochter zou blijven leven. Dat gebeurde, en toen ze twaalf was, verkleedde hij haar als jongen en noemde haar Joseph, omdat het voor een meisje onveilig was op reis. Op de terugreis overleed Hildegunds/Josephs vader echter en werd ze beroofd door haar begeleider in Tyrus (Libanon).

Nadat ze terug was gekeerd in Duitsland werd ze hulpje van een kanunnik in Keulen, met wie ze op pelgrimsreis naar de paus H. Hildegonda van Schönau kleinging, die toentertijd voor een concilie in Verona was. Onderweg werden ze beroofd en werd Joseph beschuldigd van diefstal en bijna ter dood veroordeeld, maar kon haar onschuld bewijzen door over gloeiende kolen te lopen.

Teruggekeerd trad ze in als broeder Joseph bij het Cisterciënzerklooster van Schönau. Daar nam ze een medebroeder wel in vertrouwen over haar avonturen, maar niet over haar geslacht. Pas bij haar dood ontdekten haar medebroeders dat broeder Joseph een vrouw was.

Hoewel ze niet officieel is heilig verklaard, staat ze wel op de heiligenkalenders vermeld, waarschijnlijk omdat haar medebroeders zo onder de indruk waren van haar vroom en godvruchtig leven, dat zorgvuldig was opgetekend. Omdat ze alle avonturen veilig heeft doorstaan, wordt ze afgebeeld met een engel aan haar zijde en in mannenkleren.

Ze is ook wel bekend als Hildegundis von Helpenstein. Een beeld van haar is gemaakt door de kunstenaar Robert Beerscht:

Bronnen en meer informatie:

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/04/20/04-20-1187-hildegonda.php

 

Duitstalig:

https://www.heiligenlexikon.de/Literatur/Hildegund_von_Schoenau.html

https://www.helpenstein.com/heilige-hildegundis/

https://www.yumpu.com/de/document/read/30112647/heilige-hildegundis-helpenstein

https://de.wikisource.org/wiki/Die_heilige_Hildegunde_zu_Sch%C3%B6nau

https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/615142

http://www.stadt-schoenau.de/pb/,Lde/262473.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Hildegunde

 

Engelstalig:

Hoofdstuk uit het boek Clothes make the Man

https://en.wikipedia.org/wiki/Hildegund_(virgin)

http://catholicsaints.info/blessed-hildegun-of-schonau/