14 april

H. Pedro Gonzales Telmo (1190-1246), patroonheilige van zeelieden, vissers en van de marine.

Pedro was van Castiliaanse adel uit Fromista (Spanje) en werd opgevoed door zijn oom, de bisschop van Astorga. Door vriendjespolitiek verwierf hij al op jong leeftijd een hoge functie en had veel aanzien. Nadat hij publiekelijk bespot werd, omdat hij in een mesthoop was gevallen na het steigeren van zijn paard, besloot hij zijn leven een andere wending te geven.

Na een periode van inkeer trad hij in bij de Dominicanen. Hij werd biechtvader en rechter kapelaan van koning Ferdinand III van Castilië, waar hij tevens het hofleven hervormde en hem begeleidde bij kruistochten tegen de Moren. Hij wierp zich daarbij vooral op als militair aalmoezenier en zorgde voor een humane behandeling van de Moorse krijgsgevangen.

Pedro wilde echter niet opnieuw in het hofleven blijven en begon te prediken in het noordwesten van Spanje bij de herders en langs het water, voor Spaanse en Portugese zeelieden die nooit naar de kerk konden gaan. Hij bleek een begaafd prediker en wist velen te  bekeren.

Volgens de legende sprongen vissen spontaan voor hem neer op het strand toen hij op een keer bad voor voedsel. Hij stierf tijdens een pelgrimage naar Santiago de Compostella in Tui, waar hij begraven is in de kathedraal Santa Maria de Tui en van welke stad hij tevens patroonheilige is.

Pedro wordt aangeroepen bij onweer, aardbevingen en gevaren en slecht zicht op zee en wordt wel Elmo of San Telmo genoemd.

San Telmo verwijst echter ook naar St. Erasmus (feest 2 juni), een bisschop-martelaar uit begin vierde eeuw en één van de Veertien Noodhelpers, die patroonheilige van matrozen, vissers en zeilers in het algemeen is. Beide worden daarom wel met elkaar verward en Sant Elmo of San Telmo genoemd.

Pedro wordt met name vereerd als patroonheilige voor Spaanse en Portugese vissers en zeelieden. Hij werd in 1254 zalig en in 1741 werd zijn cultus bevestigd (hij werd al als een heilige beschouwd en vereerd).

Bronnen en meer informatie:

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/04/14/04-14-1246-pedro.php

 

Engelstalig:

http://catholicsaints.info/saint-peter-gonzales/

https://www.franciscanmedia.org/saint-of-the-day/blessed-peter-gonzalez/ (met audio)

https://www.franciscanmedia.org/saint-of-the-day/blessed-peter-gonzalez/

https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-peter-gonzalez-436

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Gonz%C3%A1lez

 

Meer informatie:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_III_van_Castili%C3%AB

https://en.wikipedia.org/wiki/Tui,_Pontevedra

https://nl.wikipedia.org/wiki/Erasmus_van_Formiae