10 april

H. Magdalena van Canossa (1774-1835), stichteres Canosianerinnen

Magdalena (soms Maria Magdalena), kwam uit een rijke, invloedrijke en adellijke familie in het Palazzo Canossa in Verona. Na de dood van haar vader de markies, toen ze nog maar vijf jaar oud was, hertrouwde haar moeder en werd ze verder opgevoed door een oom en toevertrouwd aan een wrede gouvernante. Ondanks dat ze als rijke jongedame in de elite leefde (ze ontmoette zelfs Napoleon Bonaparte, die bij haar familie verbleef tijdens de oorlogen in Italië), wilde ze op haar 17e intreden bij de karmelietessen.

Bij de karmelieten werd ze echter tot twee keer toe geweigerd en ze bleef nog enkele jaren thuis om het landgoed te bestieren. Van daaruit begon ze liefdadigheidswerk te doen voor kinderen, arme meisjes en vrouwen. In 1808 verliet ze het ouderlijk huis en begon in de armste wijk van Verona, San Zeno, te zorgen voor de armen en de straatkinderen; ze verschafte hen voedsel, onderdak en (godsdienst-)onderwijs.

Magdalena verzamelde al snel medezusters om zich heen en stichtte opvanghuizen waarin praktische training en catechese werd aangeboden in Venetië, Milaan, Bergamo en Trente. Ook gaven ze steun aan vrouwelijke patiënten in ziekenhuizen. Het zusterhuis in Venetië is bekend geworden door de opvang van de slavin H. Josephina Bakhita (feest 8 februari); de zusters namen Josephina in bescherming toen ze ten onrechte werd opgeëist door haar meester.

Haar congregatie, officieel het Instituut van de Dochters/Zusters van Liefde (Suore della Carità) kreeg in 1828 pauselijke goedkeuring en wordt meestal naar Magdalena genoemd, de Canossianerinnen of Canossische zusters. Sindsdien hebben huizen zich over de hele wereld verspreid.

Vanaf 1831 begon ze ook catechese te geven aan arme jongens en mannen met de Zonen van Liefde, geholpen door de priester Don Francesco Luzzo.

Na Magdalena’s dood reisden Dochters van Liefde naar het Verre Oosten. Ook de Zonen van Liefde werken inmiddels in steden in Latijns-Amerika en de Filippijnen.

Maria Magdalena werd in 1941 zalig en in 1988 heilig verklaard. Bij de Canossianerinnen wordt ze vereerd op 8 mei, de datum waarop de congregatie werd gesticht.

Bronnen en meer informatie:

http://www.heiligen.net/heiligen/04/10/04-10-1835-maria.php

 

Engelstalig:

https://canossiansisters.org/st-magdalene-of-canossa

https://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_19881002_maddalena_di_canossa_en.html

https://www.franciscanmedia.org/saint-of-the-day/saint-magdalen-of-canossa (met audio)

https://www.catholicireland.net/saintoftheday/st-magdalen-of-canossa-1774-1835/

https://catholicsaints.info/saint-maddalena-of-canossa/

https://en.wikipedia.org/wiki/Magdalene_of_Canossa

 

Achtergronden:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Canossa

https://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_Canossa

https://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_revolutionaire_en_napoleontische_oorlogen

https://en.wikipedia.org/wiki/Canossians