10 april

H. Macarius van Antiochië (overleden 1012), bisschop, pelgrim en wonderdoener

Macarius of Macharius (niet te verwarren met Macarius de Grote, feest 15 januari), geboren in Armenië, was bisschop van Antiochië en aartsbisschop van Constantinopel, toen hij besloot op pelgrimsreis naar Jeruzalem te gaan, waar hij overvallen en gevangen genomen werd door Saracenen. Hij wist te ontsnappen en begon een pelgrimstocht door Europa tot in België.

Daar kwam hij eerst in Mechelen, waar hij op wonderbaarlijke wijze een stadsbrand wist te bedwingen, vervolgens in Doornik, waar hij vrede wist te brengen en tenslotte in Gent, waar hij hartelijk werd ontvangen in de abdij van St. Bavo (St. Baafsabdij) en velen met handoplegging wist te genezen. Toen hij uit heimwee terug naar huis wilde werd hij ernstig ziek, maar verscheen H. Bavo (feest 1 oktober) in een visioen aan hem en herstelde hij.

In Gent kreeg hij te maken met een pestepidemie, waar hij zieken verzorgde en doden begroef en tenslotte zichzelf offerde om God met de bevolking te verzoenen; hij voorzag zijn eigen dood op Witte Donderdag en de pest verdween na zijn dood onmiddellijk. In 1067 werd zijn graf geopend in aanwezigheid van koning Filips I (koning van Frankrijk) en Baldwin (graaf van Vlaanderen) en werd hij verheven tot de eer der altaren (heilig verklaard).

Hij wordt aangeroepen tegen de pest en andere epidemieën is patroonheilige van de Vlaamse steden Gent en Mons (Bergen) en van de Spaanse plaats Andorra Teruel (niet te verwarren met het vorstendom Andorra), waar nog elk jaar tussen 7 en 11 september een festival ter ere van Macarius wordt gehouden. Op tweede Pinkstermaandag vindt in Laarne (B) sinds 1612 elk jaar een processie plaats ter ere van Macharius, de Sint-Machariusommegang, georganiseerd door de Sint Machariusbroederschap. Daarbij wordt gebeden voor genezing en bescherming tegen besmettelijke ziektes. In het bisdom Gent wordt hij vereerd op 8 mei.

Bronnen en meer informatie:

https://www.kerknet.be/sites/default/files/heilige%20macharius%20van%20antiochi%C3%AB%20breed.pdf

https://www.kerknet.be/bisdom-gent/artikel-persbericht/heilige-macharius-van-gent-aangeroepen-bij-besmettelijke-ziektes

https://www.heiligen.net/heiligen/04/10/04-10-1012-macarius.php

https://nl.wikipedia.org/wiki/Macharius

https://www.lecavzw.be/tradities/feesten/sint-machariusommegang-laarne

http://www.kerkfabriekmachariusgent.be/macharius.html

https://www.nieuwsblad.be/cnt/blwpo_02296185 (met foto’s Sint Machariusommegang)

https://www.academia.edu/37425611/Korte_geschiedenis_van_de_Sint-Machariusgilde_van_Laarne

Pdf (directe download) “Sint Macarius, populairste aller Gentse heiligen”

Docplayer “Het zevenhonderdjarig jubileum van de verheffing van de relieken van Sint-Macharius te Gent”

 

Engelstalig:

http://catholicsaints.info/saint-macarius-of-antioch/

 

Achtergronden:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Baafsabdij

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Macharius_(Gent)