22 maart

??????????????????????

H. Eelko Liauckama (overleden 1332), abt en martelaar.

Eelko was vanaf 1325 twaalfde abt van het Premonstratenzer (norbertijner) klooster Mariadal (in het Latijn: Vallis Mariae) te Lidlum, nabij Franeker. Hij was een vroom man, die veel vastte en zichzelf kastijdde en blootvoets de H. Mis bijwoonde, zelfs in de winter. Hij bezocht regelmatig rondom gelegen gemeenschappen en kloosters en was zachtmoedig voor de vromen, maar streng voor ongebonden, luie en vraatzuchtige lekebroeders, vooral hen die woonden in Ter Poorte, een uithof bij Boksum dat gesticht was door het klooster Lidlum.

Eelko werd eerst door hen uitgenodigd voor een overvloedig maal, omdat het Paaszaterdag was, maar verstopte vlees en wijn in zijn mouwen om niet te laten merken dat hij niet mee-at en dronk en werd met een knuppel dood geslagen toen zij dit ontdekten. Vervolgens vielen er witte rozen uit zijn mouwen. Hij werd uit het raam in een gracht geworpen, de volgende dag gevonden door een vrouw en bijgezet in zijn klooster in Lidlum.

Bronnen en meer informatie:

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/03/22/03-22-1322-eelko.php

http://www.heiligen.net/pdf/E/EELCO~ABEELKO.pdf

http://www.oudtzummarum.nl/html/kloosterlidlumenkloosterbethani%C3%ABtzummarum3329.htm

http://www.oudtzummarum.nl/html/liauckama4353.htm

http://oudbarradeel.nl/wp-content/uploads/2015/02/NIEUWSBRIEF-MAART-2008.pdf (pagina 4)

http://www.thuisinbrabant.nl/object/bhic/bhic_col1_dat167055

http://www.stinseninfriesland.nl/LiauckemaState.htm

http://stinseninfriesland.nl/ScheltemaStateBoxum.htm

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eelko_Liauckama_(abt)

 

Achtergronden:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wonder_te_Lidlum

https://nl.wikipedia.org/wiki/Klooster-Lidlum

https://nl.wikipedia.org/wiki/Premonstratenzers