08 maart

H. Johannes de DeoH. Johannes de Deo (1495-1550), ziekenbroeder en stichter.

Johannes, geboren in Portugal, liep op zijn achtste van huis weg om de wereld te ontdekken o.a. als herder en als soldaat en leidde een werelds leven tot hij vernam dat zijn beide ouders overleden waren. Uit wroeging raakte hij psychisch in de war, wilde slaven bevrijden in Noord-Afrika, begon een religieus boekenwinkeltje in Gibraltar en raakte tenslotte geïnspireerd door een preek van H. Johannes van Avila.

Hij bekeerde zich en ging zich bekommeren om zieken en verstotenen. Hij vestigde zich in Granada, stichtte een hospitaal en de rest van zijn leven zette hij zich in om zieken, armen, psychisch verwarden en daklozen te verzorgen.

Bij een brand in een hospitaal droeg hij één voor één de zieken naar buiten. Hierdoor verwierf hij veel aanzien en stichtte hij de congregatie Broeders van Barmhartigheid, die in de volksmond de Hospitaalbroeders van St. Johannes de Deo worden genoemd. Deze zijn nog steeds overal in de wereld actief, in 53 landen maar liefst. Zij zetten zich in voor verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg en tevens voor de Millenniumdoelen.

Johannes was ook mysticus: in een visioen ontving hij de doornkroon uit handen van de H. Maagd Maria.

Hij werd heilig verklaard in 1690 en in 1886 uitgeroepen tot co-patroonheilige voor zieken en verplegend personeel, samen met H. Camillus de Lellis. Daarnaast is hij patroon van brandweerlieden en boekhandelaars.

Johannes de Deo wordt wel afgebeeld met een granaatappel; die verwijst naar de Spaanse plaats Granada, waar hij patroonheilige van is, omdat hij daar zijn leven als ziekenbroeder en zijn congregatie begon. Daar bevinden zich ook zijn relieken, in het ziekenhuis dat door hemzelf nog is gesticht.

Brothers Hospitallers of Saint John of God - WikipediaDe granaatappel is ook terug te vinden in het symbool voor de Hospitaalbroeders: ze symboliseren in combinatie met het kruis zelfopoffering en liefdadigheid: de barstende vrucht drukt de behoefte uit dat de liefde zich uitbreidt, en het kruis herinnert ons eraan dat er geen naastenliefde kan zijn zonder opoffering.

Bronnen en meer informatie:

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/03/08/03-08-1550-johannes.php

https://www.katholiekleven.nl/artikelen/geloven-hoe-zit-dat-artikelen/wjd-weetje-de-wonderlijke-geschiedenis-van-johannes-de-deo

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/j/johannes-de-deo

https://www.marypages.com/johannes-de-deo.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_de_Deo_(heilige)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hospitaalbroeders_van_Sint_Johannes_de_Deo

http://www.hospitaalbroeders.nl/geschiedenis/

https://amsterdamsegrachtenhuizen.info/grachten/kgo/kgo099/kg01055/index-tx_sbtab_pi1%5Btab%5D=3.html

http://www.bossche-encyclopedie.nl/panden/papenhulst%2026.htm

 

Engelstalig:

https://stjog.org/the-heroic-journey/

http://catholicsaints.info/saint-john-of-god/

http://catholicsaints.info/saint-john-of-god-champion-of-charity-by-benedict-ogrady-o-h/

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=68

http://www.saintjohnofgod.org/pdf/story.pdf

http://www.newadvent.org/cathen/08472c.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/John_of_God

https://www.sjog.org.au/about-us/history

http://www.vatican.va/spirit/documents/spirit_20010308_giovanni-dio_en.html (brief van Johannes de Deo)

https://www.franciscanmedia.org/saint-john-of-god/ (met audio)

 

Achtergronden over de symboliek van de granaatappel:

https://sjog-na.org/pomegranate/

https://www.johnofgodindia.in/emblem_of_the_order

https://www.newliturgicalmovement.org/2020/12/the-liturgical-symbolism-of-pomegranate.html#.ZAesGF6ZOUk

https://sjog450.uk/