06 februari

HH. Paulus Miki en gezellenHH. Paulus Miki (1565-1597) en gezellen, HH. Martelaren van Nagasaki.

Paulus (Pauro) was een Japanse jezuïet uit Kioto, geboren uit christelijke ouders en op vijfjarige leeftijd gedoopt. Na zijn studies wist hij velen te bekeren tot het christendom; hij stond al spoedig bekend als een groot prediker. Door toedoen van H. Franciscus Xaverius was daar een grote christelijke gemeenschap ontstaan.

Onder de keizer van Japan werden katholieke gemeenschappen gedoogd, maar in 1587 riepen de boeddhistische priesters al op tot verzet. In 1593 kwamen nog enkele franciscaanse monnik-missionarissen vanuit de Filipijnen naar Japan als onderdeel van de zgn. Katholieke Missie, wat eerst nog werd getolereerd door de generaal en regent Toyotomi Hideyoshi, die veel macht had.

Enkele jaren later echter, riep ook hij op tot verzet en vervolging. Dit was waarschijnlijk een wraakactie, omdat Hideyoshi geen aanspraak wist te maken op de kostbare scheepslading van een Spaans schip dat in 1596 schipbreuk had geleden. Paulus Miki vluchtte echter niet.

Paulus Miki, zijn mede jezuïeten, de franciscanen en leken doken eerst onder, maar werden ontdekt en gearresteerd – een groep van 26 religieuzen in totaal. Ze werden gedwongen tot een 1000 km lange mars naar Nagasaki waar ze vervolgens werden gemarteld, gekruisigd en door het zwaard gedood. Nog voordat hij stierf vergaf Paulus zijn martelaren en preekte nog over de liefde van Christus.

Ze werden in 1627 zalig en in 1862 heilig verklaard. In 1931 werd een film over de missie en haar gruwelijke einde geproduceerd door de Japanse studio Nikkatsu. In 2015 werd er een korte animatiefilm over gemaakt: “26 Martyrs”.

In Nagasaki staat in een park op een heuvel even buiten de stad een herdenkingsmonument met een museum over de christelijke geschiedenis in Japan. Een rechte rode lijn loopt vanaf het monument over het plein van het park in de richting van de katholieke Oura-kerk aan de andere kant van de stad; deze Oura Church is ook gewijd aan de 26 martelaren.

Bronnen en meer informatie: 

http://www.heiligen-3s.nl/…/02/06/02-06-1597-paulus_miki.php (met lijst van martelaren)

https://www.marypages.com/paulus-miki-en-gezellen.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paulus_Miki

https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/p/paulus-miki

https://hetkatholiekegeloof.nl/sub/hh-paulus-miki-en-gezellen-/

https://dionysiusparochie.nl/news/ter-voorbereiding-van-de-viering-van-de-zaterdag-41/

Podcast: Radio Maria – 6 Februari Paulus Miki en Gezellen – Het Woord Van God

 

Engelstalig:

http://catholicsaints.info/martyrs-of-nagasaki/ (met lijst van martelaren)

http://www.ignatianspirituality.com/ignatian-voices/16th-and-17th-century-ignatian-voices/st-paul-miki-sj

https://www.catholicireland.net/saintoftheday/st-paul-miki-and-companions/

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1069

https://en.wikipedia.org/wiki/Paulo_Miki

https://www.franciscanmedia.org/saint-paul-miki-and-companions/ (met audio)

http://www.catholicnewsagency.com/saint.php?n=139

https://reason2bcatholic.com/2021/02/06/saints-alive-st-paul-miki-and-companions/

 

Achtergronden:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Katholieke_Kerk_in_Japan

https://nl.wikipedia.org/wiki/Missie_van_de_jezu%C3%AFeten_in_Japan

https://nl.wikipedia.org/wiki/Toyotomi_Hideyoshi

https://www.pixelrevolutionfilms.com/26martyrs (animatiefilm uit 2015)

https://www.japancitytour.com/japan-area-guide/kyushu/nagasaki/26-martyrs.html

https://www.japan-guide.com/e/e4417.html (over herdenkingsmonument in Nagasaki)

https://www.japan-guide.com/e/e4407.html (over de Ourakerk in Nagasaki)

https://www.homeofthemother.org/en/magazine/selected-articles/saints/8915-martyrs-of-japon (over meerdere martelaren in Japan)

https://tawa.salvationarmy.org.nz/article/silenced-christians-japan

Paus Franciscus bij zijn bezoek in november 2019: https://www.kn.nl/nieuws/pausreis/paus-in-japan-atoomwapens-beschermen-ons-niet-tegen-huidige-dreigingen/