21 februari

H. Petrus Damiani2H. Petrus Damiani (ca. 1006-1072), bisschop en kerkleraar.

Petrus is één van de grootste kerkhervormers van de Middeleeuwen. Hij was een groot geleerde, prediker, monnik, kardinaal en bisschop en in die hoedanigheden een wijs en streng man die zichzelf niet ontzag en niettemin hart had voor verloren zielen en loyaal was aan de paus. Hij werd in 1043 prior van de zgn. witte benedictijnen in Fonte Avellana, van waaruit hij kerkelijke misstanden bestreed zoals morele losbandigheid en simonie (geld ontvangen voor gratis diensten) en pleitte voor een beter kloosterleven. Zijn voorbeeld daarin was H. Odilo (feest 1 januari), de vijfde abt van het beroemde klooster van Cluny, die ook al bezig was misstanden aan de kaak te stellen; deze was in 1048 overleden en Petrus schreef over hem een hagiografie. Door zijn inspanningen werd Odilo reeds in 1063 heilig verklaard.

Petrus werd persoonlijk raadsman van meerdere pausen, waaronder paus Stefanus X, die hem in 1057 tot kardinaal-bisschop van Ostia benoemde. Petrus heeft vele brieven, preken, heiligenlevens (o.a. van de stichter van de Witte Benedictijnen, H. Romualdus), hymnes en gedichten geschreven, waardoor hij, ondanks dat hij officieel niet is heilig verklaard, wel verheven werd tot kerkleraar door paus Leo XII. Door Dante wordt Petrus in de Devina Commedia geplaatst in de ‘zevende hemel’, waar heiligen zijn die zich geheel aan God wijden.

Hij wordt aangeroepen bij hoofdpijn en migraine.

Bronnen en meer informatie:

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/02/21/02-21-1072-petrus.php

https://nl.wikipedia.org/wiki/Petrus_Damiani

http://dagelijksevangelie.org/main.php?language=NL&module=saintfeast&localdate=20160221&id=142&fd=0

 

Engelstalig:

https://www.catholicireland.net/saintoftheday/st-peter-damian/

http://www.catholicculture.org/culture/liturgicalyear/calendar/day.cfm?date=2015-02-21

http://www.newadvent.org/cathen/11764a.htm

http://catholicsaints.info/catholic-encyclopedia-saint-peter-damian/

http://catholicsaints.info/saint-peter-damian/

http://catholicsaints.info/butlers-lives-of-the-saints-blessed-peter-damian-cardinal-bishop-of-ostia/

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Damian

https://www.franciscanmedia.org/saint-peter-damian/ (met audio)

 

Achtergronden:

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_goddelijke_komedie

https://www.wanderingitaly.com/places/fonte-avellana-monastery.html

http://www.fonteavellana.it/index.php