02 februari

H. Jeanne de Lestonnac (1556-1640), weduwe en ordestichteres

Jeanne kwam uit een calvinistisch gezin, maar bekeerde zich tot het katholieke geloof na het overlijden van haar echtgenoot, met wie ze zeven kinderen had van wie vijf de volwassenheid bereikten, en trad in bij de cisterciënzerinnen. Ze werd daar ernstig ziek, omdat ze niet was opgewassen tegen het strenge kloosterleven en kreeg daar een visioen van Maria die haar liet zien hoe ze zich kon ontfermen over verloren kinderen.

Dit werk begon ze vanuit het kasteel en het landgoed dat ze van haar man had geërfd. Ze wist meer vrouwen om zich heen te verzamelen die haar hielpen en stichtte met twee jezuïetenbroeders de Orde van de Zusters van het Gezelschap van Maria, ook wel Dochters van Onze Lieve Vrouw (Compagnie de Marie Notre-Dame, Company of Mary Our Lady).

In haar tijd was er grote behoefte aan onderwijs voor meisjes, en haar orde was de eerste die zich daar specifiek op richtte. Haar orde werd in 1607 goedgekeurd door paus Paulus V.

Naast onderwijs voor meisjes, geïnspireerd op H. Ignatius van Loyola (stichter van de jezuïeten; Ignatius overleed in het jaar dat Jeanne geboren werd) zorgde ze voor armen en zieken, met name vanaf 1605, toen er in Bordeaux een grote uitbraak van de pest was.

Ze is patrones van weduwen, slachtoffers van misbruik en mensen die geweigerd worden bij religieuze ordes.

Jeanne werd in 1900 zalig en in 1949 heilig verklaard en er werken nog ruim 1400 zusters verdeeld over 26 landen volgens haar orde.  Ook in Nijmegen heeft een klooster gestaan aan de Dobbelmannweg, dat fungeerde als bewaarschool en meisjespensionaat.

In 2009 is een beeld van haar gezegend en onthuld op de Sagrada Famiglia in Barcelona.

Bronnen en meer informatie:

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/02/02/02-02-1640-jeanne.php

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-dochters-van-o-l-vrouw

https://www.noviomagus.nl/Gevels/Gevelstenen/Dobbelmannweg5/Dobbelmannweg5.htm

http://www.nijmegen.nl/kos/kunstwerk.aspx?id=43

Hoofdstuk uit het boek: Sanctorum, Heiligen herkennen

 

Engelstalig:

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=685

http://catholicsaints.info/saint-jeanne-de-lestonnac/

https://en.wikipedia.org/wiki/Jeanne_de_Lestonnac

http://lestonnac-odn.org/recursos/arxius/20130131_0101Biography_of_Saint_Jeanne_de_Lestonnac.pdf

http://lestonnac-odn.org/recursos/arxius/20130204_0225History_of_the_Order_of_the_Company.pdf

 

Achtergronden:

https://wierookwijwaterenworstenbrood.nl/ontdekken/verhalen/de-dochters-van-o-l-vrouw

http://lestonnac-odn.org/en/who-are-we/36/history

https://en.wikipedia.org/wiki/Sisters_of_the_Company_of_Mary,_Our_Lady