14 februari

HH. Cyrillus (827-869) en Methodius (826-885), missionarissen en patroonheiligen van Europa

In 1980 werden Cyrillus en Methodius uitgeroepen tot patroonheiligen van Europa door paus Johannes Paulus II. Tevens zijn zij patroonheiligen van Slavische volkeren (welke titel in 1863 door paus Pius IX werd verleend) en van de oecumene, met name van de eenheid van de Oosterse en Westerse kerken. Ook worden zij aangeroepen bij onweer en storm.

Cyrillus (Constantinus geheten tot hij zijn kloosternaam Cyrillus aannam kort voor zijn dood) en Methodius waren broers uit een Griekse adellijke familie. Ze studeerden theologie. Cyrillus doceerde filosofie aan de universiteit van Constantinopel en Methodius was abt van een Grieks klooster voordat ze op missie werden gestuurd door keizer Michaël III van Byzantium in 862, op verzoek van prins Rastislav van Groot Moravië, die daarmee zijn vorstendom wilde versterken.

Ze kregen eerst de opdracht om  de Joodse Chazaren te bekeren ten noordoosten van de Zwarte Zee. Dit volk was van oorsprong Turks en had zich eerder tot het jodendom bekeerd. Ook de Slavische volken van het Groot-Moravische Rijk , dat zich toentertijd uitstrekte over gebieden van het huidige Tjechië, Slowakije, Polen en Hongarije, werden door hen gekerstend.

Ze deden veel moeite om de plaatselijke bevolking te begrijpen en preekten in de eigen plaatselijke taal. Methodius werd aartsbisschop van Velehrad (in het huidige Tjechië).

In 870 werd hij nog gevangen gezet, omdat de Germaanse clerus cq de Westerse kerk het niet eens was met hun missionering. Ook weigerden Germaanse bisschoppen de door hen aangewezen nieuwe priesters te wijden. Ondanks die tegenwerking werd hun missie en de Slavische liturgie die zij ontwikkelden, goedgekeurd door paus Adrianus II en werden zij door Rome gesteund.

Cyrillus’ naam is onlosmakelijk verbonden met het door hem ontwikkelde Glagolitisch, het latere naar hem genoemde Cyrillisch alfabet, waarmee hij fonetisch de Latijnse ritus kon schrijven in één voor alle Slavische volkeren toegankelijke taal en de basis van het Russisch. Het werd tevens de schrift waarin de eerste Slavische Bijbel door Methodius werd vertaald. Cyrillus stierf in Rome voordat hij tot bisschop kon worden gewijd. Methodius stierf uiteindelijk in Moravië. Hij heeft velen gedoopt, onder wie een Slavische koning met zijn hofhouding en H. Ludmilla (feest 16 september), die met haar man Boriwoi de eerste christelijke kerk in Bohemen zou bouwen.

Cyrillus en Methodius worden samen Apostel van Bulgarije, Apostel van de Slavische volkeren en Gelijke onder de Apostelen genoemd. Als Apostels van Bulgarije worden zij ook op 27 juli vereerd en in Tsjechië (Velehrad) op 6 april. Binnen de Oosters-orthodoxe kerk worden zij vereerd op 11 mei. Ze zijn tevens co-patroonheiligen van de meeste Oost-Europese landen, inclusief Rusland.

In 1985 publiceerde paus Johannes Paulus II de encycliek Slavorum Apostoli, ter herinnering aan het evangelisatiewerk van beide heiligen dat in dat jaar 1100 jaar eerder was begonnen. In juni 2009 sprak paus Benedictus XVI een catechese uit over Cyrillus en Methodius.

In mei 2019 bracht paus Franciscus een bezoek aan Bulgarije en bad daar voor het graf van Cyrillus en Methodius.

Medepatroonheiligen van Europa zijn H. Benedictus van Nursia, H. Birgitta van Zweden, H. Catherina van Siena en H. Edith Stein.

 

Bronnen en meer informatie:

https://www.heiligen.net/heiligen/02/14/02-14-0869-cyrillus.php

https://www.heiligen.net/heiligen/04/06/04-06-0885-methodius.php

https://www.beeldmeditaties.nl/0/2/20/0221.php (met audio)

https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/c/cyrillus-en-methodius

https://rkliturgie.nl/heilige-van-de-dag/cyrillus-en-methodius

https://www.kerknet.be/pastorale-eenheid-h-gummarus-z-beatrijs-lier/artikel/hh-cyrillus-en-methodius

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cyrillus_van_Saloniki

https://nl.wikipedia.org/wiki/Methodius_van_Thessaloniki

https://hetkatholiekegeloof.nl/sub/hh-cyrillus-en-methodius-/

https://arnhem.okkn.nl/pagina/77/hh._cyrillus_en_methodius

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=3003 (catechese over Cyrillus en Methodius door paus Benedictus XVI in 2009)

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/blog/paus-huldigt-patronen-van-europa-cyrillus-methodius-catechese (catechese paus Franciscus in 2023)

 

Engelstalig:

https://www.britannica.com/biography/Saints-Cyril-and-Methodius

https://www.loyolapress.com/catholic-resources/saints/saints-stories-for-all-ages/saints-cyril-and-methodius/

https://www.franciscanmedia.org/saint-of-the-day/saints-cyril-and-methodius (met audio)

https://catholicsaints.info/saint-cyril/

https://catholicsaints.info/saint-methodius/

https://www.catholicireland.net/saintoftheday/saints-cyril-d-869-and-methodius-d-885/

https://www.catholicireland.net/saintoftheday/patrons-of-europe-sts-cyril-and-methodius/

 

Achtergronden:

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1184 (encycliek Slavorum Apostoli)

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=73 (over de inzet voor de oecumene)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijk_der_Chazaren

https://nl.wikipedia.org/wiki/Groot-Moravische_Rijk

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rastislav

https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Adrian_II

https://nl.wikipedia.org/wiki/Glagolitisch_alfabet

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cyrillisch_schrift