04 februari

H. Frederik van Hallum (ca. 1113-1175).

Frederik (ook: Freerk, Freark) is de oprichter en eerste abt van het klooster Mariëngaarde bij het plaatsje Hallum in Friesland. Hij was de zoon van een arme weduwe en leerde Latijn van de plaatselijke pastoor Feiko, door wiens vrijgevigheid hij theologie kon studeren aan de kapittelschool in Münster.

Hij werkte eerst enige tijd als docent, waarna hij priester werd gewijd in Utrecht en pastoor bij zijn terugkeer in Hallum. Frederik werd bekend om zijn bekeringsijver, zijn liefdevolle zielzorg en zorg voor de armen en zijn devotie voor Maria, Johannes de Doper en H. Cecilia. Van hem wordt verteld dat hij een notoire moordenaar die berouw had de biecht afnam, waarna de man ging leven als vrome kluizenaar.

Frederik stichtte het klooster Mariëngaarde dat werd toegewijd aan Maria (vandaar de naam) en introduceerde de premonstratenzer regel van H. Norbertus (feest 6 juni); het werd dus een norbertijner ofwel premonstratenzer klooster. Hij bleef pastoor van Hallum naast zijn taken als abt van het klooster en daarnaast was hij rector van het door hem gestichte nabijgelegen vrouwenklooster van Bethlehem (Bartlehiem). Hij was een optimistische, opgewekte en vrome abt en werd opgevolgd door H. Siardus (feest 14 november).

Na Frederiks dood werden vele wonderen aan hem toegeschreven en werd Mariëngaarde een bedevaartsoord. Zijn relieken werden gered tijdens de Reformatie en in 1616 naar de norbertijner abdij van Bonne-Espérance bij Vellereille-les-Brayeux gebracht en later zijn delen verhuisd naar Doornik en Strepy. Inmiddels was zijn cultus bevestigd door paus Benedictus XIII in 1728. Frederiks naamdag wordt op 4 februari gevierd in het aartsbisdom Utrecht en bij de Norbertijnen; verder op 3 maart.

In Hallum staat sinds 1978 een standbeeld van hem aan de Goslinghastraat.

Bronnen en meer informatie:

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/03/03/03-03-1175-frederik.php

https://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_van_Hallum

http://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/1208

https://www.volkskrant.nl/archief/wierook-uit-alle-zinnen~a630067/

http://publieke-kunst.keunstwurk.nl/node/1276?page=19

Hoofdstuk uit het boek: Hir is eskriven: lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300 

Delen uit het boek: Vitae Abbatum Orti Sancte Marie (vanaf blz. 133 over het leven van Frederik)

Afbeeldingen van Frederik: http://balat.kikirpa.be/results.php?linkthrough=Y8&linkval=Frederik+van+Hallum%5Bnorbertijn-personage%5D

 

Engelstalig:

http://www.premontre.org/chapter/cat/people/perpetual-calendar-of-order-saints-and-blesseds/st-frederick-february-4/

https://norbertinevocations.wordpress.com/2008/02/04/st-frederick/

http://catholicsaints.info/blessed-frederick-of-hallum/

http://postulatio.info/en/viten/hl-friedrich.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_of_Hallum

 

Achtergronden:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mari%C3%ABngaarde

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/p/premonstratenzers

https://nl.wikipedia.org/wiki/Premonstratenzers

http://www.abdijvanberne.nl/over-norbertijnen/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Bonne-Esp%C3%A9rance

https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Leffe

https://bezinningstoerismefriesland.nl/pelgrim-routes.html

http://www.terpenenwierdenland.nl/het-verhaal/verhaal-hallum/

https://educatie.terpenenwierdenland.nl/dorp/hallum/